17 сесія 07.04.2017 року


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 


 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 


 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

                                                   Україна        

                                   Агрономічна сільська рада

                       Вінницького району  Вінницької області

                                               Рішення №18

 

 

 

07 квітня  2017 року 

с. Агрономічне                                                                           17 сесія  7 скликання

 

 

Про затвердження Положення «Про порядок надання

у власність громадянам вільних земельних ділянок

для будівництва та обслуговування житлового будинку,

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)

у селі Агрономічне»

 

     На підставі ст.ст. 13,14,142-144 Конституції України, ст.ст. 12, 116, 122-124 Земельного кодексу України, Закону України «Про оренду землі», керуючись ст.ст. 25, 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада

 

                                                          Вирішила:

 

1.Затвердити Положення «Про порядок надання земельних ділянок громадянам для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селі Агрономічне (додається).

 

2.Контроль за виконанням даного  рішення покласти на постійну комісію з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього середовища.

 

 

 

 

 

 

 

    Сільський голова                                            О.М.Шулікін                                       

 

 

Додаток до рішення №18

17 сесії 7 скликання від 07.04.2017р.

«Про затвердженя положення «Про порядок надання у власність громадянам вільних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд( присадибна ділянка)у селі Агрономічне»

 

ПОЛОЖЕННЯ

«Про порядок надання у власність громадянам вільних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд

( присадибна ділянка)у селі Агрономічне»

 

1. Загальні положення

1.1. Положення про порядок надання у власність громадянам вільних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) із земель комунальної власності с. Агрономічне (далі за текстом – Положення) розроблене з метою запобігання зловживань на місцевому ринку земель, забезпечення доцільного, економічного та ефективного використання і розпорядження землями села, задоволення потреб територіальної громади села та справедливої реалізації прав громадян на отримання земельної ділянки для будівництва індивідуальних житлових будинків, господарських будівель і споруд.

1.2. Положення розроблено відповідно до вимог чинного законодавства: Конституції України, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» і регулює порядок виділення земельних ділянок під індивідуальне житлове будівництво.

1.3.Положення регулює порядок надання у власність громадянам земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд із земель комунальної власності с.Агрономічне з дотриманням принципів законності, ефективності користування та розпорядження земельними ділянками, врахування громадських та приватних інтересів, забезпечення цільового використання земельних ділянок.

1.4. Положення не застосовується до проведення приватизації земельних ділянок, рішення щодо передачі у власність яких було прийняте у попередні роки, але правовстановлюючі документи на землю (державний акт направо власності на землю або свідоцтво на право власності на нерухоме майно) не були отримані.

1.5. Земельні ділянки для індивідуального житлового будівництва визначаються Генеральним планом розвитку села, відповідно до детального плану забудови території села та виділяються громадянам, які зареєстровані в селі Агрономічне Вінницького району Вінницької області.

Дана  вимога  не поширюється наокремі категорії громадян, визначені цим Положенням.

Громадяни, не зареєстровані в селі Агрономічне можуть реалізувати право на отримання земельної ділянки  в загальній черзі у разі наявності вільних земельних ділянок після реалізації своїх прав на отримання земельної ділянки громадян, зареєстрованих в с. Агрономічне та пільгових категорій громадян згідно цього Положення.

 1.6. Порядок надання земельних ділянок стосується виключно вільних від забудови земельних ділянок та громадян, які не використали право на безоплатну приватизацію земельної ділянки для будівництва індивідуального житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

1.7. Розміри земельних ділянок, що виділяються громадянам для будівництва індивідуальних житлових будинків, встановлюються сільськоюрадою у відповідності до Генерального плану розвитку села, але не більше 0,1 га .

 

2.Облік громадян, які бажають одержати земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд та надання громадянам земельних ділянок

2.1. Надання земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) здійснюється в порядку черговості .

2.2. Для взяття на облік на одержання земельної ділянки громадяни подають до сільськоїради відповідну заяву на Агрономічнусільську раду  згідно зразка (додаток  1).

 До заяви додаються:

1.      ксерокопія  паспорта ;

2.      ксерокопія довідки про присвоєння  ідентифікаційного номеру ;

3.      інформаційна довідка з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про відсутність або наявність земельної ділянки у власності, отриманої в порядку безоплатної приватизації або отриманої у власність  в іншому порядку, шляхом  укладання  цивільно - правових угод;

4.      довідка  просклад сімї;  

5.      нотаріально посвідчена копія документа, що посвідчують право громадян бути визнаними такими, що мають пільгове  право на отримання земельної ділянки;

6.      інші документи, на вимогу виконавчого комітету,  для встановлення обставин, які впливають на прийняття рішення про надання у власність земельної ділянки

Довідки поновлюються заявниками щорічно станом на 1 січня  та  перед виділенням  земельної  ділянки.  При не поновленні або несвоєчасному поновленні  довідок заявник вважається таким, що відмовився від заяви. Заяви та довідки, подані до прийняття сільською радою рішення про затвердження цього Положення  потребують поновлення.

У разі відсутності одного з обов’язкових вищезгаданих додатків до заяви виконавчий комітет та сільська рада мають право не розглядати таку заяву до усунення  виявлених недоліків.

2.3. Реєстрація заяв громадян, які бажають отримати земельні ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  (присадибна ділянка) здійснюється діловодом (в разі відсутності секретарем) Агрономічної сільської ради в Книзі реєстрації заяв громадян на виділення земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) на території Агрономічної сільської ради.

Книга повинна бути прошита, пронумерована, скріплена печаткою і підписана  сільським головою.

2.4. Зареєстровані заяви з доданими документами передаються на розгляд  робочої комісії  для формуваннясписків громадян на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівельі споруд.

2.5. Громадяни, які включені в список першочергового   надання  земельних ділянок для  будівництва житлового будинку   необґрунтовано  або втратили  таке право, виключаються із реєстру першочергового надання земельних ділянок та  включаються за їх  письмовою заявою   у реєстр на одержання земельних ділянок на загальних підставах .

2.6.Право на першочергове одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд мають:

- учасники бойових дій та особам, що прирівняні до них;

- учасників, дітей, інвалідів всіх війн;

- сім’ї загиблих  учасників бойових дій в АТО та військовослужбовців;

- ветерани праці;

 - громадяни України - учасники ліквідації наслідків аварії  на ЧАЕС,  потерпілі від Чорнобильської катастрофи , віднесені Законом до І категорії

- багатодітні  сім’ї ( у яких виховується троє  і  більше  неповнолітніх дітей).

2.7. Переважне право на одержання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд  мають учасники АТО, якібули зареєстровані в с. Агрономічне до набуття статусу учасника АТО. 

2.8.Громадяни України, які проживають на території села Агрономічне, які скористались правом на отримання земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, у  власність,  не мають право на повторне отримання земельної ділянки, на умовах передбачених цим Положенням.   При  повторному зверненні громадян  щодо  надання земельної ділянки  для  будівництва  обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і  споруд  на  умовах  визначених  цим  Положенням,  виконавчий  комітет  сільської ради   відмовляє у задоволенні даного   звернення  і  воно не   виноситься   на  розгляд  сільської ради.

2.9. У випадку, якщо у списку на отримання земельної ділянки перебувають кілька членів сім’ї, земельна ділянка надається одному із заявників.

Громадяни, які реалізували право на безоплатне отримання земельної ділянки та провели відчуження (відступлення, дарування) земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), не приймаються повторно  на чергу.

2.10. Земельні ділянки після визначення кількості земельних ділянок, які   будуть надаватися згідно цього Положення, розподіляються в такому співвідношенні:

50 % - для громадян загального списку;

35% - для громадян, які мають право на   першочергове одержання земельних ділянок;

10% - резервний фонд  (в т.ч. земельні ділянки для учасників антитерористичної операції, які  будуть виділятисяпісля завершення антитерористичної операції);

Агрономічна сільська рада  має право визначити земельні ділянки для здійснення реалізації через аукціон - до 5 %. Місце розташування земельних ділянок, призначених для реалізації через аукціон, та земель резервного фонду визначається в сьомому кварталі згідно Схеми розподілу території кварталів.

Агрономічна сільська рада має право надавати до 50 ( п'ятдесяти) земельних ділянок наступним організаціям:

-  Повітряні Сили ЗСУ;

- ГУ Національної поліції у Вінницькій області;

- Вінницький районний військовий комісаріат;

- Департамент захисту економіки Управління захисту економіки у Вінницькій області;

- ТОВ «Діпроцивільпромбуд»;

- Прокуратура Вінницької області;

- ГУ Держгеокадастру у Вінницькій області;

- Релігійна Громада Покрови Пресвятої Богородиці с.Агрономічне;

- СБУ у Вінницькій області;

- ДП Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою;

- СО «Замостянські ЕМ»;

- КП «Вінницяоблводоканал»;

- Вінницька РДА;

- Департамент екології та природних ресурсів Вінницької ОДА.

2.11. Опрацьовані матеріали (зареєстровані заяви з доданими документами, витяг з протоколу засідання виконкому) направляються до  земельної комісії сільської ради для підготовки в установленому порядку відповідного проекту рішення Агрономічної сільської ради щодо надання дозволу на розробку  проекту землеустрою на  земельні ділянки.

2.12. Громадянин, який відмовився від запропонованої  земельної ділянки, з особистих міркувань, виключається зі списків на отримання земельних ділянок для будівництва і обслуговування житлового будинку , господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).

 

 

3.   Розподіл земельних ділянок

3.1 Визначення місцезнаходження земельної ділянки, на яку надається дозвіл на розроблення проекту землеустрою, здійснюється за результатами жеребкування. Визначення кварталу , у якому знаходиться земельна ділянки, здійснюється в порядку розроблення технічної документації   на квартал.

3.2. Жеребкування проводиться публічно, робочою комісією відповідно до списку в присутності  громадськості та представників засобів масової інформації.

Виконавчий комітет сільської ради повідомляє про дату, час та місце проведення жеребкування шляхом розміщення оголошення на офіційному сайті Агрономічної сільської ради  не пізніше ніж за 5 календарних днів до дня проведення жеребкування.

3.3. До проведення жеребкування допускаються громадяни згідно списків,  або їх довірені особи, повноваження яких підтверджені відповідними документами. Особи, які беруть участь у жеребкуванні зобов’язані пред’явити паспорт  або інший документ, що підтверджує особу.

3.4. В разі неявки особи на жеребкування , визначення номеру земельної ділянки здійснює голова робочої комісії шляхом участі в жеребкуванні.

3.5. Жеребкування проводиться по списку. Протокол жеребкування оформляється робочою групою, який передається до земельної комісії. Після розгляду земельною комісією протокол виноситься на сесію.

 3.6. Проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок розробляються на замовлення громадянина в землевпорядних організаціях, які мають відповідну ліцензію.

3.7. Затвердження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та передачі їх у власність здійснюється рішенням сесії  Агрономічної сільської ради.

 

 

 

  Сільський голова                                                                           О.М. Шулікін

 

 

  

 

 

 

Додаток №1 до положення «Про порядок надання у власність громадянам вільних земельних ділянок для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селі Агрономічне»

                                       

                                                                      Агрономічній сільській раді                                                                                                                                                                                    

                                                                                 Прізвище, ім’я, по батькові

заявника                                                                             

                                  Адреса                                                                             Контактний телефон

 

                                                        Заява

 

     Прошу  надати мені  у власність земельну ділянку розміром 0,10га для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд в межах населеного пункту с. Агрономічне.

     Окремо ставлю до відома, що на території України земельних ділянок з цільовим призначенням для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд безоплатно із земель державної або комунальної власності у приватну власність не отримував(ла).

     Даю згоду на обробку, зберігання та використання  моїх персональних даних, передачу їх третім особам відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297-VІ «Про захист персональних даних».

     Не заперечую розглядати мою заяву понад термін.

 

Додатки:

1.Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного номеру;

2.Довідка про склад сім’ї;

3.Нотаріально  посвідчена копія документа, що підтверджує  право на пільги

4.Інформаційна довідка  з державного реєстру речових прав на нерухомість

 

 

   Дата                                                                                    Підпис

                             

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж