Правила благоустрою села Агрономічне

ПР А В И Л А    Б Л А Г О У С Т Р О Ю

С Е Л А   А Г Р О Н О М І Ч Н Е

Додаток до рішення 7 сесії 7 скликання Агрономічної сільської ради

від 17 березня 2016 року

1. Загальні положення

1.1.Правила благоустрію села Агрономічне (далі Правила)  розробленні  на підставі чинних Законів України (далі ЗУ) «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів»,інших нормативно-правових актів та нормативних документів, регулюють права та обов’язки учасників правовідносин у галузі благоустрою території відповідного населеного пункту, спрямовуються на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

1.2.Органами самоврядування сільської ради організовується порядок громадського обговорення проекту Правил, як  місцевого регуляторного акту, який встановлює, визначає та регулює порядок  утримання територій об'єктів благоустрою села, правові, економічні, екологічні, соціальні і організаційні  норми, необхідних для забезпечення, підтримки  чистоти, порядку та правопорядку у відповідномунаселеному пункту, подаються пропозиції щодо його подальшого розгляду та затвердженню на наступній сесії сільської ради.

1.3.Правила містять загальнообов’язкові на території громади норми, за порушення яких наступає відповідальність згідно статей 19 та 42 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Кодексу України «Про адміністративні правопорушення», є обов’язковими до виконання всіма юридичними, фізичними особами, а також іноземцями, особами без громадянства.

1.4.Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з чинними Правилами, є керівники, інші посадові особи територія підприємств, організацій, установ яких незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування, знаходяться в межах території села,фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, фізичні особи, а також посадові особи, уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою села.

1.5. Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території населеного пункту.

1.6. Правила забезпечують державні, громадські та приватні інтереси.

1.7. Порядок внесеннязмін до Правил благоустрою території села Агрономічне можуть  проводиться за рішенням сільської ради, щодо пропозицій територіальної громади села, інших  учасників правовідносин з питань благоустрію села, представників органів місцевого самоврядування,  що не суперечить чинному законодавству або у зв’язку із змінами у  чинному законодавстві України.

1.8. Контроль за дотриманням чинних Правил та координація дій, пов’язаних з їх виконанням, здійснюється сільською радою та органами самоорганізації населення, в межах своєї компетенції представниками органів внутрішніх справ, санітарно-епідеміологічною станцією.

1.9.Сільська рада села Агрономічне забезпечує вільний доступ громади села, інших  учасників правовідносин з питань благоустрію населеного пункту щодо ознайомлення з чинними Правилами.  

1.10.Чинні  Правила є відкритими та доступними.

1.11.Графічна частина Правил, за потребою,розробляється на замовлення виконавчих органів  самоврядування  сільської  ради  та приймається окремо.

Об'єктами  благоустрою села Агрономічне є :

1.11.1. Території загального користування:

-          рекреаційні зони, сади, алеї, лісопарк, спортивні і дитячі майданчики, тощо;

-          вулиці, дороги, провулки,  проїзди, пішохідні  доріжки;

-          кладовище;

-          інші території загального користування.

1.11.2.  Прибудинкові території.

1.11.3. Територія підприємств, організацій, установ яких незалежно від форм власності й відомчого підпорядкування, знаходяться в межах території Сільської ради та закріплені за ними території на умовах договору.

1.11.4. До об’єктів благоустрою можуть належати також інші території в межах населеного території Сільської ради.

1.12. Елементами благоустрою населеного пункту є:

-          покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і доріжок відповідно до діючих норм і стандартів ;

-          зелені насадження, у тому числі снігозахисні та протиерозійні, уздовж вулиць і доріг,   на алеях, у садах, інших об'єктах благоустрою загального користування, санітарно-захисних зонах, на прибудинкових та інших територіях;

-          будинки та споруди, їх фасади;

-          будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;

-          будівлі та споруди системи інженерного захисту території, санітарні споруди;

-          комплекси та об'єкти монументального мистецтва;

-          спортивні споруди;

-          обладнання місць для зупинки маршрутних транспортних засобів;

-          обладнання (елементи) дитячих, спортивних та інших майданчиків для дозвілля та відпочинку;

-          технічні засоби регулювання дорожнього руху, у тому числі дорожні знаки, знаки місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, переходів, покажчики найменування вулиць, будинкові номерні знаки;

-          засоби та обладнання зовнішньої реклами;

-          ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення;

-          малі архітектурні форми для підприємницької діяльності;

-          малі архітектурні форми некомерційного призначення;

-          шлагбауми та інші огородження, що встановлюються з метою обмеження проїзду або контролю за переміщенням транспортних засобів;

-          урни, контейнери для сміття, сміттєзбірники;

-          садові лави;

-          обладнання місць  колодязів та свердловин з питною водою  загальногромадського користування;

-          меморіальні дошки;

-          громадські вбиральні;

-          інші елементи, визначені нормативно-правовими актами.

2. Терміни та визначення

Автомобільна дорога, вулиця(дорога)—частина територій в населеному пункті, призначена для руху транспортних засобів, з усіма розташованими на ній спорудами та засобами організації дорожнього руху.

Автомобільний транспортний засіб- колісний транспортний засіб (автобус, вантажний та легковий автомобіль, причіп, напівпричіп), який використовується для перевезення пасажирів, вантажів або виконання спеціальних робочих функцій (далі - транспортний засіб).

Автобусний маршрут- шлях проходження автобуса між початковим та кінцевим пунктами з визначеними місцями на дорозі для посадки (висадки) пасажирів;

Автомобільний перевізник- фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів чи (та) вантажів транспортними засобами;

Асоціація  обєднань  співвласниківбагатоквартирногобудинку(далі-асоціація)  - юридичнаособа, створенадляпредставленняспільних   інтересів   об’єднань   співвласників  багатоквартирнихбудинків;

Балансоутримувач- власник або особа, яка за договором або відповідним актом утримує об'єкти або елементи благоустрою, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання.

Балансоутримувач будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд(далі - балансоутримувач) - власник або юридична особа, яка за договором з власником утримує на балансі відповідне майно, а також веде бухгалтерську, статистичну та іншу передбачену законодавством звітність, здійснює розрахунки коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, а також забезпечує управління цим майном і несе відповідальність за його експлуатацію згідно з законом.

Безхазяйні відходи- такі щодо яких не встановлено власника або власник яких невідомий.

Благоустрій населених пунктів- комплекс робіт з інженерного захисту, розчищення, осушення та озеленення території, а також соціально-економічних, організаційно-правових та екологічних заходів з покращення мікроклімату, санітарного очищення, зниження рівня шуму та інше, що здійснюються на території населеного пункту з метою її раціонального використання, належного утримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

Виробник відходів- фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів.

Вигрібна яма (вигріб) - інженерна споруда у вигляді обгородженого гідроізоляційним матеріалом поглиблення в землі, призначена для збирання та зберігання рідких відходів.

Відновна вартість зелених насаджень- це вартість, яка визначає їхню цінність, включаючи витрати на відновлення.

Відповідальні посадові особи- посадові особи суб'єктів господарювання.

Відтворення будинків та споруд, їх фасадів- комплекс заходів з відбудови втрачених об'єктів культурної спадщини за достовірними науковими даними і первинними проектними матеріалами.

Відходи- будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;

Утилізація відходів- використання  відходів  як  вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;

Видалення відходів- здійснення операцій з відходами,  що не призводять до їх утилізації;

Відходи побутові (тверді, рідкі)– усі рештки сфери споживання, які утворюються в житлових приміщеннях, організаціях, установах (пакувальні засоби, поламані меблі, харчові рештки, тощо), а також сміття з вулиць, новобудов та інше;

Відходи промислові– рештки сировини, матеріалів або напівфабрикатів, що утворюються під час виготовлення продукції і які втратили свої корисні властивості в процесі фізико-хімічної переробки.

Власник відходів- фізична або юридична особа, яка відповідно до закону володіє, користується і розпоряджається відходами.

Власник приміщення, будинку, споруди, житлового комплексу або комплексу будинків і споруд (далі - власник) - фізична або юридична особа, якій належить право володіння, користування та розпоряджання приміщенням, будинком, спорудою, житловим комплексом або комплексом будинків і споруд, зареєстроване у встановленому законом порядку.

Власники земельних ділянок - це підприємства, організації, установи, інші суб’єкти підприємницької діяльності,  громадяни,  територіальна громада чи держава , які володіють  сукупністю трьох правомочностей власника по володінню, користуванню та розпорядженню належною на праві власності земельною ділянкою.

Власність– це економічна категорія, яка є проявом суспільних відносин з приводу привласнення матеріальних благ.

Вулиця- автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

Вуличні насадження- озеленена територія  вздовж  вулиць міст і населених пунктів.

Вулично-дорожня мережа- призначена для руху транспортних засобів і пішоходів мережа вулиць, доріг загального користування, внутрішньо квартальних та інших проїздів, тротуарів, пішохідних і велосипедних доріжок, а також набережні, майдани, площі, вуличні автомобільні стоянки з інженерними та допоміжними спорудами, технічними засобами організації дорожнього руху.

Газон- певна ділянка однорідної території зі штучним дерновим покривом, який створюється посівом і вирощуванням дерноутворювальних трав (переважно багаторічних) для декоративних, спортивних, ґрунтозахисних або інших цілей.

Гай- великий елемент садово-паркового пейзажу площею 1-0 - 1,5 га, що складається переважно з однієї деревної породи і проглядається майже наскрізь між деревами.

Джерело викиду- об'єкт (підприємство, цех, агрегат, установка, транспортний засіб тощо), з якого надходить в атмосферне повітря забруднююча речовина або суміш таких речовин.

Дорожнє покриття- укріплені верхні шари дороги, що сприймають навантаження від транспортних засобів.

Житлово-комунальні послуги- результат господарської діяльності, спрямованої на забезпечення умов проживання та перебування осіб у жилих і нежилих приміщеннях, будинках і спорудах, комплексах будинків і споруд відповідно до нормативів, норм, стандартів, порядків і правил.

Забруднення атмосферного повітря- змінення складу і властивостей атмосферного повітря в результаті надходження або утворення в ньому фізичних, біологічних факторів і (або) хімічних сполук, що можуть несприятливо впливати на здоров'я людини та стан навколишнього природного середовища.

Закріплена територія- територія, яка закріплена рішенням сільської ради.

Замовник будівельних робіт - особа, що укладає договори на проектування та проведення будівельних робіт, контролює виконання договірних зобов'язань, здійснює інші функції відповідно до чинного законодавства.

Заходи з благоустрою- роботи щодо відновлення, належного утримання та раціонального використання територій, охорони та організації упорядкування об'єктів благоустрою з урахуванням особливостей їх використання.

Зберігання відходів- тимчасове розміщення відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах (до їх утилізації чи видалення).

Збирання відходів- діяльність, пов'язана з вилученням, накопиченням і розміщенням відходів у спеціально відведених місцях чи об'єктах, включаючи сортування відходів з метою подальшої утилізації чи видалення.

Зелене будівництво- комплекс робіт щодо створення нових зелених насаджень і реконструкції наявних.

Зелені насадження– дерева, кущі, клумби, газони, плодово-ягідні та декоративні насадження, парки, сквери та лісосмуги, озеленені упорядковані території, зелені зони та інші об’єкти озеленення. За функціональними ознаками та за характером використання зелені насадження розподіляються на зелені насадження загального користування, зелені насадження обмеженого користування, зелені насадження спеціального призначення.

Зелені насадження загального користування- зелені насадження, які розташовані на території загальноміських і районних парків, спеціалізованих парків, парків культури та відпочинку;  на територіях зоопарків та ботанічних садів, міських садів і садів житлових районів, міжквартальних або при групі житлових будинків; скверів, бульварів, насадження на схилах, набережних, лісопарків, лугопарків, гідропарків і інших, які мають вільний доступ для відпочинку.

Зелені насадження обмеженого користування- насадження на територіях громадських і житлових будинків, шкіл, дитячих установ, вищих та середніх спеціальних навчальних закладів, профтехучилищ, закладів охорони здоров'я, промислових підприємств і складських зон, санаторіїв, культурно-освітніх і спортивно-оздоровчих установ та інші.

Зелені насадження спеціального призначення- насадження транспортних магістралей і вулиць; на ділянках санітарно-захисних зон довкола промислових підприємств; виставок, кладовищ і крематоріїв, ліній електропередач високої напруги; лісомеліоративні, водоохоронні, вітрозахисні, протиерозійні, насадження розсадників, квітникарських господарств, пришляхові насадження в межах населених пунктів.

Квітник- ділянка геометричної або довільної форми з посадженими одно, дво- або багаторічними квітковими рослинами.

Кладовище- відведена в установленому законом порядку земельна ділянка з облаштованими могилами та/або побудованими крематоріями, колумбаріями чи іншими будівлями та спорудами, призначеними для організації поховання та утримання місць поховань.

Клумби- квітники правильної геометричної форми у вигляді кола, квадрата, прямокутника, овалу, трикутника тощо.

Контейнер для зберігання побутових відходів - збірник для накопичення побутових відходів, виготовлений за нормативним документом з металу або полімерних матеріалів, стандартної місткості від 0,12 м3 до 1,1 м3 та збільшеної місткості від 8 м3 до 16 м3 - для великогабаритних відходів.

Комплексна зелена зона- сукупність міських і приміських насаджень, межі якої наносяться на картографічні матеріали органами архітектури (на генеральні плани, схеми та проекти районного планування), лісогосподарськими органами (на плани лісонасаджень), місцевих органів самоврядування.

Комунальні послуги- результат господарської діяльності, спрямованої на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи у забезпеченні холодною та гарячою водою, водовідведенням, газо- та електропостачанням, опаленням, а також вивезення побутових відходів у порядку, встановленому чинним законодавством.

Користувачі дорожніх об'єктів- учасники дорожнього руху, власники та користувачі земельних ділянок, які знаходяться в межах «червоних ліній» міських вулиць і доріг, а також власники (користувачі) малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, рекламних засобів та інженерних комунікацій і споруд, розташованих у зазначених межах.

Користувачі земельних ділянок- фізичні чи юридичні особи, які взяли земельну ділянку в довгострокову оренду або користування ними.

Ландшафт - природний територіальний комплекс, ділянка земної поверхні, обмежена природними рубежами, у межах якої природні компоненти (рельєф, ґрунт, рослинність, водойми, клімат, тваринний світ), а також штучні або антропогенні (забудова, дороги, сільгоспугіддя тощо), перебувають у взаємодії і пристосовуванні один до одного.

Лісопарк (буферний парк)- лісовий масив з елементами паркового благоустрою для масового відпочинку населення.

Майданчик для відпочинку- об'єкт благоустрою, на якому здійснюється короткочасний відпочинок мешканців житлових масивів.

Майданчик сезонної торгівлі- об'єкт благоустрою, на якому надаються в тимчасове користування місця для продажу товарів та надання послуг сезонного характеру.

Мала архітектурна форма для провадження підприємницької діяльності- це невелика (площею до 30 кв. метрів) споруда торговельно-побутового призначення, яка виготовляється з полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без спорудження фундаменту.

Мала архітектурна форма некомерційного призначення— штучний архітектурно-об'ємний елемент (бесідки, ротонди, перголи, трельяжі, арки, павільйони, знаки та ін.).

Механізоване прибирання- прибирання території із застосуванням поливомиючих, підмітально-прибиральних, снігоприбиральних та інших машин і механізмів.

Місце для організації ярмарку- об'єкт благоустрою міста з визначенням меж земельної ділянки в натурі, яка використовується для проведення ярмарків та/або улаштування майданчиків сезонної торгівлі.

Сільськийліс- лісовий масив або ділянка лісу, розташовані в межах населеного пунктута/або Сільсьої ради.

Набережна- озеленена та благоустроєна транспортна та пішохідна магістраль уздовж берега річки або водоймища.

Норма озеленення- площа озеленених територій загального користування, яка припадає на одного жителя.

Неутилізована складова побутових відходів-фракція побутових відходів, що утворилася після сортування і не може бути використана в якості вторинної сировини.

Об'єкт благоустрою зеленого господарства- об'єкт благоустрою, на території якого розташовані зелені насадження.

Об'єкт культурної спадщини- визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль), їх частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду і зберегли свою автентичність.

Об'єкти благоустрою- сукупність усіх територій села, що складаються з окремих територій (їх частин) різного цільового призначання, у тому числі територій сільськогосподарського призначення (до їх переведення в інші категорії за міськими функціями), житлової та громадської забудови, природно-заповідного та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного призначення, територій промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших. 

Об'єкти поводження з відходами- місця чи об'єкти, що використовуються для збирання, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження та захоронення відходів.

Об’єднання  співвласників  багатоквартирного  будинку (далі - об’єднання)  -  юридична особа, створена власниками квартир та/або нежитлових   приміщень   багатоквартирного  будинку  для  сприяння використанню  їхнього  власного  майна  та управління, утримання і використання спільного майна; 

Озеленені території- ділянки землі, на яких розміщена рослинність природного чи штучного походження (садово-паркові комплекси та об'єкти зеленого будівництва).

Озеленення населених місць- комплекс робіт зі створення і використання зелених насаджень у населених пунктах, або інакше, система зелених насаджень населених пунктів.

Охорона зелених насаджень- система адміністративно-правових, організаційно-господарських, економічних, архітектурно-планувальних і агротехнічних заходів,  спрямованих на збереження, відновлення або покращання виконання зеленими насадженнями відповідних функцій.

Паспорт опорядження фасаду- складова частина проектної документації, в якому визначається матеріал оздоблення, технологія опорядження, колірні рішення фарбування фасадів та їх елементів, що окремо погоджується органами архітектури.

Перевезення пасажирів у режимі маршрутного таксі- перевезення пасажирів на міському чи приміському автобусному маршруті загального користування за розкладом руху, в якому визначається час відправлення автобусів з початкового та кінцевого пунктів маршруту з висадкою і посадкою пасажирів чи громадян на їхню вимогу на шляху прямування автобуса в місцях, де це не заборонено правилами дорожнього руху;

Перевезення відходів- транспортування відходів від місць їх утворення або зберігання до місць чи об'єктів оброблення, утилізації чи видалення.

Побутові відходи- відходи, що утворюються в процесі життя і діяльності людини в житлових та нежитлових будинках (тверді, великогабаритні, ремонтні, рідкі, крім відходів, пов'язаних з виробничою діяльністю підприємств) і не використовуються за місцем їх накопичення.

Поводження з відходами- дії, спрямовані на запобігання утворенню відходів, їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізацію, видалення, знешкодження і захоронення, включаючи контроль за цими операціями та нагляд за місцям и видалення.

Помиї - рідкі відходи, що утворюються під час прання, умивання, миття посуду та прибирання приміщень, приготування їжі та можуть містити залишки твердих відходів (поліетилен, папір, ганчір'я тощо).

Планово-подвірна система збирання побутових відходів - система, за якою зібрані в контейнери або сміттєприймальні камери будинків побутові відходи вивозять сміттєвозами в пункти знешкодження.

Планово-поквартирна система збирання побутових відходів - система, яка не передбачає наявності контейнерів, а споживач самостійно завантажує побутові відходи у сміттєвоз, що прибуває за графіком.

Планово-регулярна система санітарного очищення - система санітарного очищення, що передбачає регулярне перевезення побутових відходів з населених місць до місць їх оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження чи захоронення за затвердженими графіками, у терміни, визначені санітарними нормами.

Послуги з вивезення побутових відходів- збирання, зберігання, перевезення, перероблення, утилізація, знешкодження та захоронення побутових відходів, що здійснюються у населеному пункті згідно з Правилами благоустрою, затвердженими органом місцевого самоврядування.

Пошкодження зелених насаджень-  надання шкоди кореневій системі, стовбуру, кроні, гілкам деревно-чагарникових порід, а також газонам, квітникам, але яка не припинила їх росту.

Прибудинкова територія- територія навколо багатоквартирного будинку, визначена актом на право власності чи користування земельною ділянкою і призначена для обслуговування багатоквартирного будинку.

Прилегла територія- територія, яка межує з власною територією, територією суб'єкта господарювання по периметру огорожі, споруди яка обмежена краєм проїзної частини вулиці чи цими Правилами.

Присадибна земельна ділянка— земельна ділянка (обмежована, забезпечена виїздом на вулицю, провулок тощо), на якій розміщені житловий будинок, господарські будівлі та споруди, сад, город тощо. За правовим статусом відноситься до земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку.

Прибирання територій-санітарне очищення елементів благоустрою (покриття вулично-дорожньої мережі, зелені насадження, малі архітектурні форми тощо), що знаходяться на територіях населених місць, збирання та перевезення у встановлені місця відходів, вуличного змету, листя, гілля, снігу, льоду тощо.

Проїзна частина - частина автомобільної дороги, безпосередньо призначена для руху транспортних засобів.

Рейс- рух транспортного засобу від початкового до кінцевого пункту маршруту;

Розклад руху- сукупність графіків руху автобусів за маршрутом;

Реклама- інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару.

Рекламні засоби- засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача.

Рекламні засоби (з обладнанням)- це елементи благоустрою населенного пункту, які використовуються для розміщення зовнішньої реклами. До рекламних засобів (спеціальних конструкцій) відносяться тимчасові та стаціонарні рекламні засоби (світлові та несвітлові, наземні та підземні, плоскі та об'ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, таблички, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, тумби, складні просторові конструкції тощо). До обладнання зовнішньої реклами відносяться опори, блоки тощо.

Рекламодавець- особа, яка є замовником реклами для її виробництва та/або розповсюдження.

Реконструкція будинків та споруд, їх фасадів– комплекс будівельних робіт, пов'язаних із зміною техніко-економічних показників або використання об'єкта за новим призначенням у межах існуючих будівельних габаритів.

Рекреаційна зона- спеціально виділена генеральним планом і організована територія в населеному пункті і зеленій зоні, призначена для відпочинку населення.

Ремонт– комплекс операцій з відновлення стану об’єкта та (або) збільшення його довговічності.

Ремонт будинків та споруд:

а) поточний - комплекс ремонтно-будівельних робіт та організаційно-технічних заходів, спрямованих на приведення у справний стан зношених конструкцій будівлі, систем інженерного обладнання, відновлення експлуатаційних характеристик будівлі і не пов’язаних зі зміною її техніко-економічних показників;

б) капітальний - комплекс ремонтно-будівельних робіт, пов’язаних з відновленням або покращенням експлуатаційних показників із заміною або відновленням несучих або огороджувальних конструкцій та інженерного обладнання без зміни будівельних габаритів об’єкта та його техніко-економічних показників.

Рідкі відходи- побутові відходи, що утворюються у будинку за відсутності централізованого водопостачання та каналізації і зберігаються у вигрібних ямах.

Розповсюджувач реклами- особа,  яка здійснює розповсюдження реклами.

Ручне прибирання - прибирання на відповідній території вручну шляхом збирання випадкового сміття, підмітання мітлою, прибирання сміття, снігу, льоду лопатою, видалення їх за допомогою інших засобів.

Сади- упорядковані масиви зелених насаджень площею від 2 до 6 га, призначені для короткочасного відпочинку населення. За характером використання можуть бути: міські сади, сади біля видовищних споруд, сади житлових районів і мікрорайонів, міжквартальні сади та інші.

Санітарне очищення населених місць (санітарне очищення) - комплекс планувальних, організаційних, санітарно-технічних та господарських заходів щодо збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, що утворилися в населених місцях, а також прибирання територій з метою запобігання шкідливого впливу факторів середовища життєдіяльності на життя і здоров'я людини та майбутніх поколінь.

Санітарно-захисна зона- озеленена територія спеціального призначення, яка розділяє (відокремлює) сельбищну частину населеного пункту від промислових підприємств.

Сортування відходів- механічний розподіл відходів за їх фізико-хімічними властивостями, технічними складовими, товарними показниками тощо з метою підготовки відходів до їх утилізації чи видалення.

Спеціально відведені місця чи об'єкти- місця чи об'єкти (місця розміщення відходів, сховища, полігони, комплекси, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких отримано дозвіл спеціально уповноважених органів на видалення відходів чи здійснення інших операцій з відходами.

Споживач- фізична чи юридична особа, яка отримує або має намір отримати житлово-комунальну послугу.

Співвласники  багатоквартирного будинку (далі - співвласники)-  власники  квартир  та  нежитлових приміщень у багатоквартирному будинку. 

Спортивні споруди- окремі будівлі і комплекси споруд, призначені для оздоровчих та навчально-тренувальних занять, а також змагань з різних видів спорту.

Стійкість зелених  насаджень- здатність насаджень зберігати характер функціонування в умовах дії як антропогенних факторів, так і природних негативних факторів.

Суб'єкт господарювання- зареєстрована в установленому чинним законодавством порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності, яка проводить господарську діяльність, крім органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також фізична особа - суб'єкт підприємницької діяльності.Суб'єктами у сфері благоустрою населених пунктів є органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, органи самоорганізації населення, громадяни.

Схема санітарного очищення - документ, у якому містяться графічні та текстові матеріали щодо черговості здійснення заходів та обсягів робіт з санітарного очищення, систем і методів збирання, зберігання, перевезення, оброблення (перероблення), утилізації, видалення, знешкодження і захоронення побутових відходів, необхідної кількості сміттєвозів, механізмів, устаткування та інвентарю, доцільності проектування, будівництва, реконструкції чи розширення об'єктів поводження з відходами, їх основні параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і придбання технічних засобів.

Тверді відходи- залишки речовин, матеріалів, предметів, виробів, товарів, продукції, що не можуть у подальшому використовуватися за призначенням.

Територія - сукупність земельних ділянок, які використовуються для розміщення об'єктів загального користування: парків, скверів, бульварів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, шляхів, мостів, шляхопроводів, підземних пішохідних переходів, площ, майданів, набережних, прибудинкових територій, пляжів, кладовищ, рекреаційних, оздоровчих, навчальних, спортивних, історико-культурних об'єктів, об'єктів промисловості, комунально-складських та інших у межах населеного пункту.

Територія прибирання- територія на якій проведений комплекс заходів щодо збору, вивезення сміття та складається з території суб'єкта господарювання, закріпленої території та прилеглої території.

Територія суб'єкта господарювання-це територія в межах виділеної земельної ділянки, яка знаходиться у власності користувачів або надана в оренду фізичним чи юридичним особам;

Товар- будь-який предмет господарського обігу, в тому числі продукція, роботи, послуги, цінні папери, об'єкти права інтелектуальної власності.

Транспортний засіб спеціалізованого призначення- транспортний засіб, який призначений для перевезення певних категорій пасажирів чи вантажів (автобус для перевезення дітей, інвалідів, пасажирів певних професій, самоскид, цистерна, сідельний тягач, фургон, швидка медична допомога, автомобіль інкасації, ритуальний автомобіль тощо) та має спеціальне обладнання (таксі, броньований, обладнаний спеціальними світловими і звуковими сигнальними пристроями тощо).

Транспортний засіб спеціального призначення- транспортний засіб, призначений для виконання спеціальних робочих функцій (для аварійного ремонту, автокран, пожежний, авто бетономішалка, вишка розвідувальна чи бурова на автомобілі, для транспортування сміття та інших відходів, технічна допомога, автомобіль прибиральний, автомобіль-майстерня, радіологічна майстерня, автомобіль для пересувних телевізійних і звукових станцій тощо) транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення, територій лісового, водного фондів та інших.

Тротуар (хідник)— елемент вулиці, призначений для руху пішоходів, який прилягає до проїзної частини, або відокремлений від неї газоном.

Угода (договір) — дії громадян і організацій, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав або обов'язків. Допускаються різні форми угод (договорів): словами (усно), письмовим актом, поведінкою особи.

Утримання будинків і прибудинкових територій- господарська діяльність, спрямована на задоволення потреби фізичної чи юридичної особи щодо забезпечення експлуатації та/або ремонту жилих та нежилих приміщень, будинків і споруд, комплексів будинків і споруд, а також утримання прилеглої до них (прибудинкової) території відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно з чинним законодавством.

Утримання в належному стані території- використання її за призначенням відповідно до Генерального плану села Агрономічне, іншої технічної документації, місцевих Правил забудови, графічної частини Правил благоустрою території населеного пункту та цих Правил в цілому, а також санітарне очищення території, її озеленення, збереження та відновлення об'єктів благоустрою.

Уповноважена особа багатоквартирного будинку з питань житлово-комунального господарства (далі - уповноважена особа)- це мешканець житлового будинку, якому на загальних зборах власників квартир багатоквартирного будинку надано повноваження представляти інтереси власників квартир у відносинах з суб'єктом господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальних послуг (далі - житлово-експлуатаційна організація).

Фасад- обмежена поверхня архітектурного об'єкта (частіше вертикальна) з боку вулиці та/або головного входу.

Фізична особа- в цивільному праві термін, що використовується для позначення людини (громадянина) як учасника правових відносин. Фізична особа також підпорядковується певним нормам та правилам поведінки.

Червоні лінії-визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих вулиць, доріг, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території іншого призначення.

Підприємства, організації, установи, фізичні особи- суб’єкти підприємницької діяльності - суб'єкт права, здатний від власного імені набувати права і обов'язки, за умови реєстрації у встановленому законом порядку. Організація ( організаційна форма ), що має відокремлене майно, здатна від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав і нести обов'язки, бути позивачем та відповідачем в суді, арбітражному (господарському ) або третейському суді.

Ярмарок- захід, під час якого надаються у встановленому порядку в тимчасове користування місця для здійснення торговельної діяльності, надання побутових послуг та послуг громадського харчування з метою створення для продавців і покупців товарів та послуг належних умов. Ярмарок організовується на певний період з метою забезпечення населення товарами безпосередньо від виробника, ознайомлення з новою продукцією.

Інші термінивикористовуються у значеннях, визначених законами України „Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", "Про благоустрій населених пунктів", "Про відходи", "Про житлово-комунальні послуги" та іншими актами законодавства.

3. Управління у сфері благоустрою села Агрономічне

3.1. Управління у сфері благоустрою села Агрономічне здійснюють органи місцевого самоврядування та органи самоорганізації населення.

3.2.  До повноважень органів місцевого самоврядування у сфері благоустрою належить:

-         організація створення комунального підприємства  з надання  послуг  з  питань ЖКГ;

-         організація і обговорення проекту Правил благоустрію  села Агрономічне та подальше його затвердження і впровадження чинного регуляторного акту у життя  територіальної громади;

-         затвердження місцевих програм та заходів благоустрою населеного пункту громади, забезпечення їх виконання;

-         організація запроваджування проведення єдиного санітарного дня на підпорядкованій   селу території;  

-         організація створення, у разі необхідності, відповідних органів та служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності благоустрою населених пунктів, визначення повноважень чинних органів (служб);

-         організація забезпечення на території села  чистоти, правопорядку,  дотримання тиші в громадських місцях;

-         розроблення схем санітарного очищення території села Агрономічне;

-         організація місць відпочинку населення;

-         визначення на конкурсних засадах підприємств, установ, організацій (балансоутримувачів), відповідальних за утримання об’єктів благоустрою;

-         залучення на договірних засадах коштів і матеріально-технічних ресурсів юридичних та фізичних осіб для здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

-         здійснення контролю за станом благоустрою та утримання територій, інженерних споруд та об’єктів, підприємств, установ та організацій, їх озелененням, охороною зелених насаджень, тощо;

-         надання дозволу на розміщення на території об’єктів благоустрою будівель і споруд соціально-культурного, побутового, торговельного та іншого призначення, визначення обсягів пайової участі їх власників в утриманні об’єктів благоустрою;

-         визначення місць стоянок транспортних засобів на територіях об’єктів благоустрою населеного пункту, зовнішнього освітлення та санітарного очищення територій, термінів проведення робіт з реконструкції та капітального ремонту об’єктів благоустрою;

-         інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населеного пункту.

3.3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою:

-         внесення в установленому порядку на розгляд органів місцевого самоврядування пропозицій з питань благоустрою населених пунктів;

-         організація участі підприємств, організацій, установ незалежно від форм власності та населення у виконанні робіт з благоустрою населених пунктів;

-         здійснення громадського контролю за дотриманням правил благоустрою населених пунктів та прийняття відповідних заходів;

-         наданнядопомогиорганам державного контролю у сфері благоустрою селау діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

-         інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;

-         здійснення  іншихповноваженьвідповідно до чинного законодавства.

 

4.      Організація  благоустрою села Агрономічне

4.1. Організацію благоустрою населеного пункту забезпечує Агрономічна сільська рада та її виконавчий комітет відповідно до повноважень, установлених законодавством.

4.2. Рішення сільської ради та виконавчого комітету щодо благоустрою територій села є обов’язковим для виконання підприємствами, установами, організаціями, приватними підприємствами та підприємцями, територія яких знаходится в межах населеного пункту, жителями територіальної громади, а також іноземцями, особами без громадянства.

4.3. Сільська рада може передавати об’єкти благоустрою на баланс підприємствам, установам та організаціям відповідно до статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

4.4. Балансоутримувач об’єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші підприємства, установи, організації.

4.5.Підприємства, установи, організації, які розміщуються на території об’єкта благоустрою, мають утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об’єкта відповідно до статті 15 Закону України “Про благоустрій населених пунктів”.

4.6.Межі та режим використання закріпленої території за підприємствами, установами, організаціями території визначає  сільська  рада та/або виконавчий комітет.

4.7.Наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з вини підприємства, установи та організації на закріплених за ними об’єктами благоустрою усуваються ними за власний рахунок.

4.8.Посадові особи підприємств, установ, організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях відповідно до закону.

4.9.Фізичним та юридичним особам, які мають намір здійснити нове будівництво на території загального користування, органами самоврядування сільськоїради, за письмовою заявою особи,  надаєтьсяписьмовийдозвіл на будівництво в порядку, визначеному законодавством.

4.10.Будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт споруд і будівель на території загального користування здійснюються на підставіписьмовогодозволу на виконання будівельних робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством. Підготовчі роботи до будівництва можуть бути здійснені на підставі дозволу на виконання підготовчих робіт, наданого в порядку, визначеному законодавством .

 

5. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою села Агрономічне

5.1. Громадяни  у сфері благоустрою села мають право:

-          користуватись об'єктами благоустрою населеного пункту;

-          брати участь в обговоренні Правил та проектів благоустрою території села;

-          вносити на розгляд органів самоврядування  сільської ради пропозиції з питань благоустрою села;

-          отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження Правил благоустрою території та внесення до них змін, а також роз'яснення їх змісту;

-          брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, алей, лісопарку, майданів, вулиць, кладовищ, братських могил, облаштуванні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об'єктів благоустрою;

-          вимагати негайного виконання робіт з благоустрою населенного пункту у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров'ю або майну мешканців села тощо;

-          звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об'єктів благоустрою, посадових осіб  органів самоврядування  сільської ради, відповідних державних установ.

5.2. Громадяни  у сфері благоустрою села зобов'язані:

-          утримувати в належному стані закріплені за ними в установленому порядку території (додержуватися вимог чинного законодавства про охорону довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон) ;

-          дотримуватися Правил благоустрою території села Агрономічне;

-          дотримуватись Правил адміністративного, громадського порядку  на території громади;

-          не порушувати права і законні інтереси інших суб'єктів у сфері благоустрою села;

-          відшкодовувати в установленому порядку збитки, завдані порушенням законодавства з питань благоустрою населених пунктів;

-          дотримуватись правил утримання та поводження з домашніми та іншими тваринами в населеному пункті;

-          виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», чинними Правилами, рішеннями центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, іншими нормативно-правовими актами України.

-          проводити згідно до чинного законодавства у державних установах, органах  самоврядування сільської ради, інвентаризацію, паспортизацію, приватизацію  особистих незареєстрованих  об'єктів  нерухомості, їх частин, тощо які були впроваджені  в забудову з порушенням чинного законодавства і розташованих у межах територіальної громади села Агрономічне;

 

6. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльностісела Агрономічне

6.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою міста мають право:

-          брати участь у розробленні планів соціально-економічного розвитку населеного пункту та заходів з благоустрою  території;

-          брати участь в обговоренні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з благоустрою села;

-          вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням Правил благоустрою території села або призводять до її нецільового використання;

-          вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю або здоров'ю жителів села, їх майну та майну юридичної особи;

-          брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

-          вносити на розгляд органів самоврядування  сільської ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою населеного пункту.

6.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності у сфері благоустрою села зобов'язані:

-          утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку, у тому числі утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем об'єкта благоустрою (їх частини);

-          усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

-          усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою (їх частинах) наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

-          проводити згідно з планами, затвердженими органами державної влади, органами  самоврядування сільської ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою (їх частин);

-          у процесі утримання об'єктів благоустрою (їх частин) дотримуватися відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування та утримання їх у чистоті та належному стані;

-          відшкодовувати збитки та іншу шкоду, завдану ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, відповідно до чинного законодавства України;

-          здійснювати благоустрій та утримання по периметру території, прилеглої до об'єкту або землекористування не менше за 10-тиметрів,з влаштуванням благоустрою в сучасному стилі, що не суперечить архітектурі будівель, споруд з використанням сучасних будівельних та оздоблювальних матеріалів (сухопресована плитка, декоративні засоби освітлення території, урни тощо) відповідно технічних умов отриманих в уповноваженому виконкомом сільської ради органі;

-          постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд, у тому числі на об'єктах з комунальною часткою власності;

-          укласти з уповноваженим на те виконкомом сільської ради органом договір на комплексне опорядження, утримання і зовнішній благоустрій території, прилеглій до об'єкту або землекористування;

-          проводити своєчасне відновлення зовнішнього вигляду малих архітектурних форм, (фарбування не рідше 1 разу на рік, очищення по мірі забруднення);

-          відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані їм земельні ділянки (забезпечувати використання їх за цільовим призначенням, додержуватися вимог законодавства про охорону довкілля, не порушувати прав власників суміжних земельних ділянок та землекористувачів, дотримуватися правил добросусідства та обмежень, пов'язаних з встановленням земельних сервітутів та охоронних зон, за свій рахунок привести земельну ділянку у попередній стан у разі незаконної зміни її рельєфу, за винятком здійснення такої зміни не власником земельної ділянки, коли приведення у попередній стан здійснюється за рахунок особи, яка незаконно змінила рельєф);

-          розташовувати об'єкти торгівлі, громадського харчування, побутових послуг та розваг, в тому числі в малих архітектурних формах на територіях об’єктів благоустрою  виключно за погодженням  із відповідними  органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, органами екологічної безпеки, відповідними виконавчими органами сільської ради;

-          виконувати інші обов'язки у сфері благоустрою, передбачені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», законами України, рішеннями центральних органів виконавчої влади та органами самоврядування сільської ради, чинними   Правилами, іншими нормативно-правовими актами.

 

7. Організація прибирання  території села Агрономічне

 загального користування

7.1. Система санітарної очистки та прибирання території населеного пункту передбачає раціональне збирання, швидке видалення, утилізацію, знешкодження та захоронення побутових відходів (господарсько-побутових, у т.ч. харчових відходів із житлових будинків, громадських будинків і споруд, закладівторгівлі, громадського харчування та культурно-побутового обслуговування; рідких із не каналізованих споруд, вуличного сміття та інших відходів, які накопичуються на території села) і включає в себе організацію утримання та прибирання у літній та зимовий періоди територій місць загального користування.

7.2. Прибирання територій здійснюються відповідно до вимог чинних Правил, інструкцій та норм.

7.3. Для забезпечення належного санітарного рівня території села Агрономічне шляхом повного збирання, своєчасного знешкодження та видалення відходів, а також дотримання правил екологічної безпеки при поводженні з ними, організація прибирання, санітарної очистки та благоустрою території покладається як на комунальні підприємства, так і на інші підприємства, установи, організації незалежно від форм власності та господарювання, а також фізичних осіб.

7.4. Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється на підставі укладених з ними договорів (з урахуванням договорів землекористування та закріплених територій) з одночасним складанням погоджених з ними схематичних карт прибирання. Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації для забезпечення своєчасного прибирання, другий – для координації та контролю знаходиться у виконкомі сільської ради.

7.5. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці прибирають свою територію, а також закріплену рішенням виконавчого комітету Агрономічної сільської ради за ними територію.

7.6. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду забезпечують прибирання прибудинкових територій за виключеннями, передбаченими чинними Правилами. Проводять своєчасне відновлення зовнішнього вигляду, (фарбування не рідше 1 разу на рік, очищення по мірі забруднення) устаткування  і загорожі дитячих майданчиків та площадок.

7.7. Прибирання виділених під забудову територій, а також територій навколо будівельних майданчиків по периметру на відстані не менше 15 метрів виконується будівельними організаціями до здачі об’єкта в експлуатацію, якщо більше не передбачено договором та схемою обслуговування.

7.8. Прибирання  місць паркування автомобільного транспорту здійснюється їх власниками (користувачами, балансоутримувачами).

7.9. Прибирання присадибних ділянок проводиться її власниками або користувачами цієї ділянки.

7.9.1.Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з виконавцем робіт, забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

7.10. Власники та користувачі житлових будинків приватного сектора здійснюють прибирання закріпленої території та вивіз сміття із залученням спеціалізованих підприємств на договірній основі.

7.11. Прибирання сміття з території населеного пункту здійснюється за умовами письмового договору з  відповідальним Виконавцем робіт.

7.11.1.Прибирання прибудинкових територій, місць масового перебування людей (території ринку, торгівельних зон, і т.д.) проводяться за необхідністю  із  появою  осередка  сміття  протягом  робочого дня.

7.11.2. Загальний санітарний день прибирання –  за рішенням  органів самоврядування сільської ради села Агрономічне.

7.12. У випадках екстримальних погодних явищ (зливи, снігопад, ожеледиця та ін.) режим прибирання встановлюється відповідно до спеціально затверджених графіків.

7.13. Комунальні підприємства та і підприємства діючі у сфері житлово-комунальних послуг, незалежно від форм власності та господарювання, встановлюють урни на тротуарах, зупинках громадського транспорту та  інших територіях загального користування у необхідній для благоустрію села кількості.

 7.14. Юридичні особи та фізичні особи-підприємці зобов’язані встановлювати урни біля входу і виходу з адміністративних, побутових, навчальних, торговельних та інших будівель і споруд, біля торговельних палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм.

 7.15. Урни повинні утримуватися в належному естетичному, технічному стані та щоденно звільнятися від сміття.

 7.16. У випадках сильних снігопадів прибирання територій загального користування здійснюється за спеціальними рішеннями виконавчого комітету Агрономічної сільської ради, а саме:

-         при снігопадах і ожеледиці суб’єкти благоустрою зобов’язані на територіях прибирання звільняти тротуари, сходи до будинків, установ, організацій від снігу, льоду та посипати їх піском, тощо;

-         своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки;

-         заготівлю піску проводити суб’єктом благоустрою до настання холодів;

-         вивезення снігу здійснюється у спеціально відведені місця.

 7.17. Юридичні та фізичні особи зобов’язані забезпечувати вивіз та знешкодження відходів шляхом укладання договорів зі спеціалізованими організаціями чи суб’єктами господарювання.

 7.18. Нагляд та контроль за дотриманням санітарних правил утримання вулиць, дворів та інших територій села Агрономічне здійснюється в межах своєї компетенції представниками органів внутрішніх справ, санітарно-епідеміологічною станцією, органами самоврядування сільської ради, уповноваженими особами багатоквартирних будинків з питань житлово-комунального  господарства та відповідними комунальними службами села Агрономічне.

7.19. Відходи з домоволодінь вивозяться визначеними сільською  радою виконавцями цих робіт на підставі письмових договорів.

7.20. Відходи тваринного походження, рідких нечистот від утримання худоби птахо фермерства  мешканцями села, орендаторами, тощо на прибудинкових територіях, біля сараїв, присадибних ділянках  вивозяться  визначеним сільською  радою виконавцем робіт, на підставі договору, за окремим Актом виконання робіт і рахунок власника свійської фауни. Місця та  прилегла коло них територія з утримання  власниками свійської фауни повинна  утримуватись в належному санітарно-екологічному стані.

7.22. Безхозний випас, вигул худоби та господарської(свійської)птиці, тварин тощо – забороняється. Уся господарська(свійська) фауна повинна знаходитись та доглядатись у закритих вольєрах.     

7.23. Місця (майданчики) для розміщення на прибудинкових територіях контейнерів для збору твердих побутових відходів (далі-ТПВ) визначаються балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду і узгоджуються з виконкомом Агрономічної сільської ради, управлінням містобудування, архітектури та житлово- комунального господарства райдержадміністрації, санітарно-епідеміологічною станцією,   вони асфальтуються та освітлюються(за необхідністю). До цих місць (майданчиків) забезпечується вільний проїзд.

 7.24. Графіки руху транспорту для збору побутових відходів розробляються виконавцями послуг по збору та вивезенню ТПВ та погоджуються з виконкомом сільської ради, санітарно-епідеміологічною станцією, балансоутримувачами багатоквартирного житлового фонду, вуличними (будинковими) комітетами.

 7.25. Прибирання контейнерних майданчиків для збору ТПВ і прилеглих до них територій здійснюють балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду.

7.25.1.У районах приватного сектора місця збору побутового сміття прибирають самі власники будинків.

7.25.2.Відповідальність за належний технічний стан контейнерів ТПВ та місць збору сміття несуть їх власники.

 7.26. Вивіз рідких нечистот із вигрібних ям домоволодінь здійснюється організаціями або особами, що мають відповідний дозвіл на виконання відповідної діяльності, за рахунок балансоутримувача (власника, користувача) будинків (квартир).

 7.27. Домовласники забезпечують вільний під’їзд до вигрібних ям і туалетів та освітлення цих територій у темний час доби.

 7.28. Вибирання твердих осадів із каналізаційних колодязів, вигрібних туалетів та ям проводиться безпосередньо на транспортний засіб для негайного їх вивезення.

 7.29. Дворові та громадські туалети(за наявності) повинні утримуватися їх власниками (балансоутримувачами) у постійній чистоті та справності, щоденно дезінфікуватись.

 7.30. При виконанні в будинках (квартирах) ремонтних робіт будівельне сміття щоденно вивозиться балансоутримувачами (власниками) будинків (квартир) та організаціями, які проводять ремонт, на сміттєзвалище у мішках для будівельних відходів та складається окремо біля  контейнерів  побутового  сміття .

 7.31. Прибирання на ділянках навколо вуличних торговельних кіосків, ринків, павільйонів, лотків, трансформаторних підстанцій, пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 10метрів здійснюють власники цих об’єктів, якщо інше не визначено договором.

7.32. Балансоутримувачі (власники, користувачі) земельних ділянок, розміщених на вулицях, що не мають забудови з протилежної сторони, здійснюють прибирання прилеглої території та протилежної території.

7.33. Балансоутримувачі багатоквартирного житлового фонду зобов’язані:

-         утримувати підвальні приміщення, горища, інші допоміжні приміщення закритими або обладнувати їх сітками для попередження проникнення в них тварин;

-         забезпечувати прибирання допоміжних приміщень від сміття, сторонніх предметів, а також своєчасну санітарну обробку їх після аварійних ситуацій на внутрішньобудинкових мережах.

 7.34. Посадові особи та громадяни забезпечують належний санітарний стан вказаних територій незалежно від того, працюють чи не працюють підприємства, установи, організації та підприємницькі об’єкти, а громадяни – власники будинків – незалежно від проживання.

7.35.На території селата об'єктіврозташованих у її межахзабороняється влаштовувати звалища горючих відходів.

7.36. Протипожежні відстані між будинками, спорудами, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування забороняється захаращувати, використовувати для складування матеріалів, устаткування, стоянок транспорту, будівництва та встановлення тимчасових будинків і споруд, у тому числі мобільних будівель, індивідуальних гаражів.

7.37. Територія населеного пункту, об'єктів розміщених у лісових масивах, повинна утримуватися так, щоб виключалася можливість перекидання лісових  пожеж на будинки та споруди, а у разі виникнення пожежі на об'єктах - поширення вогню на лісові масиви (влаштування захисних протипожежних смуг, прибирання в літній період сухої рослинності, вітролому).Від лісових масивів до будівель та споруд повинні бути витримані протипожежні розриви (відстані) відповідно до вимог ДБН 360-92** "Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень".

7.38. На прилеглій території до житлових будинків, котеджних містечок, дачних і садових товариств, об'єктів, стоянок транспорту забороняється залишати на відкритих майданчиках та дворах ємності з легкозаймистими речовинами (далі-ЛЗР) і горючими речовинами (далі-ГР), балони зі стисненим та зрідженим газом, ацетиленові генератори із залишками невідпрацьованого карбіду кальцію або карбідного мулу, а також зберігати балони з-під газів, ємності, не очищені від решток ЛЗР та ГР.

7.39. Тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, крім тих, що розміщуються на території ринків, відповідно до затвердженого плану-схеми повинні розміщуватися на відстані не менше 10-ти метрів від інших будівель та споруд, крім випадків, коли згідно з будівельними нормами потрібна більша протипожежна відстань або коли їх можна встановлювати біля зовнішніх стін без отворів, які відповідають вимогам будівельних норм до протипожежних стін.

7.40.Забороняється стоянка транспорту у наскрізних проїздах будівель, на відстані менше  10-тиметріввід в'їзних воріт на територію об'єктів,на поворотних майданчиках тупикових проїздів. У зазначених місцях встановлюються (вивішуються) відповідні заборонні знаки.

7.41.Розводити багаття, користуватися відкритим вогнем на відстані менше 30-тиметріввід будівель та споруд, викидати незагашене вугілля забороняється. В окремих випадках для приготування їжі на відкритому вогні дозволяється зменшувати ці відстані до 5-тиметрівза умови наявності спеціально обладнаного вогнища та вигородження місця застосування відкритого вогню негорючими конструкціями (екранами) на максимальну висоту можливого полум'я. В усіх випадках забороняється залишати без догляду джерела відкритого вогню.

7.42.Місця для розведення багать треба утримувати очищеними до верхнього шару ґрунту, облямовувати смугою очищеного ґрунту не менше 2,5-юметризавширшки і розміщувати на відстані не менше 30-тиметріввід будинків та споруд, 25-тиметрів- до стоянок автотранспорту, 50-тиметрів- до хвойного та 25-тиметрів- до листяного лісового масиву.

7.43.Усі будинки, приміщення і споруди повинні своєчасно очищатися від горючого сміття та відходів виробництва. Терміни очищення встановлюються технологічними регламентами або інструкціями, що затверджуються керівником об'єкта,підприємствабалансоутримувачем.

7.44. У будинкахдвері горищ,технічних поверхів, вентиляційних камер, електрощитових, підвалів повинні утримуватися зачиненими. На дверях слід вказувати місце зберігання ключів. Вікна горищ, технічних поверхів, підвалів повинні бути засклені.

7.45.У будинках житлового, громадського, адміністративного та побутового призначення забороняється розміщувати магазини та склади ЛЗР, ГР, вогненебезпечних (горючих) речовин і матеріалів, балонів з газом, майстерні.

7.46.Житлові будинки та інші об'єкти мають бути забезпечені адресними вказівниками (назва вулиці, номер будинку), встановленими на фасадах будівель або інших видних місцях і освітлюваними у темний час доби.

7.47.Каналізаційні системи та гідрозатвори необхідно періодично оглядати й очищати. Кришки оглядових колодязів систем централізованого водовідведення повинні бути постійно закритими.

8. Вимоги щодо поводження з відходами.

8.1. Поводження з побутовими відходами здійснюється відповідно до державних норм, стандартів і правил.

8.2. Власники або наймачі, користувачі, у тому числі орендарі житлових будинків, земельних ділянок укладають договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів, здійснюють оплату таких послуг та забезпечують роздільне збирання побутових відходів.

8.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності у сфері поводження з відходами зобов'язані укладати договори з юридичною особою, яка в установленому порядку визначена виконавцем послуг на вивезення побутових відходів на певній території, на якій знаходиться об'єкт утворення відходів.

8.4. Збирання та  перевезення  побутових  відходів  у межах певної території здійснюються  юридичною особою,  яка уповноважена  на  це органами  самоврядування  сільської ради  на конкурсних засадах, спеціально обладнаними для цього транспортними засобами.

8.5. Під час проектування житлових будинків, громадських, виробничих, складських та інших споруд передбачаються будівництво та облаштування контейнерних майданчиків для роздільного  збирання і зберігання побутових відходів, урн для побутових відходів.

8.6. З метою своєчасного збирання побутових відходів, створення безпечних умов для їх зберігання, вивезення з житлових масивів і внутрішньодворових територій, доріг загального користування та інших об'єктів благоустрою населених пунктів і проведення масових заходів обладнуються контейнерні майданчики, урни для побутових відходів.

8.7. Роздільне збирання побутових відходів здійснюється їх власниками згідно з методикою роздільного збирання побутових відходів, яка затверджується центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

8.8. Роздільне збирання побутових відходів є пріоритетним напрямком санітарного очищення та обов'язкове на об'єктах з відособленою територією (ринки, вокзали, парки, алеї та інші місця масового перебування населення).

8.9. У разі роздільного збирання побутових відходів відбір вторинної сировини з відходів, що зібрані у контейнери або завантажені у сміттєвози дозволяється тільки на підприємствах сортування та переробки відходів відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

8.10. Великогабаритні та ремонтні відходи у складі побутових відходів мають збиратися окремо від інших видів побутових відходів.

8.11. Небезпечні відходи у складі побутових відходів збираються окремо від інших видів побутових відходів, а також мають відокремлюватися на етапі збирання чи сортування та передаватися спеціалізованим підприємствам, що одержали ліцензії на здійснення операцій у сфері поводження з небезпечними відходами.

8.12. Під час зберігання побутових відходів у контейнерах повинна бути виключена можливість їх загнивання, розкладання, розвіювання та розпилювання. Термін зберігання в холодний період року (при середньодобовій температурі -5°С і нижче) повинен бути не більше ніж три доби, а в теплий період року (при середньодобовій температурі більше ніж +5°С) - не більше ніж одна доба (щоденне перевезення).

8.13. Перевезення великогабаритних і ремонтних відходів необхідно проводити по мірі їх утворення, але не рідше одного разу на тиждень.

У разі роздільного збирання перевезення окремих складових побутових відходів, що не загнивають та не утворюють неприємних запахів, допускається здійснювати рідше за графіками узгодженими з виконавцем послуг з перевезення відходів та власником чи балансоутримувачем об'єктів благоустрою.

8.14. У разі застосування планово-поквартирної системи збирання побутових відходів споживачі самостійно завантажують побутові відходи у сміттєвоз, що прибуває за графіком. Забороняється виставляти та складувати побутові відходи за межами приватного домоволодіння завчасно (раніше однієї години) до прибуття сміттєвозу.

8.15. Виконавці послуг з перевезення побутових відходів зобов'язані інформувати населення про графік перевезення побутових відходів.

8.16. Планово-поквартирну систему збирання побутових відходів можна застосовувати виключно на території індивідуальної садибної забудови.

8.17. Рідкі відходи (фекалії, сеча, помиї), що утворюються у житлових та громадських будівлях і спорудах за відсутності централізованого водопостачання та водовідведення слід зберігати у вигрібних ямах (вигребах).   

8.18. У разі наявності дворових вбиралень вигрібна яма може бути спільною.

8.19. Вигріб повинен бути водонепроникним та мати щільно прилягаючу кришку. Об'єм вигребу розраховується виходячи з чисельності населення, що ним користується.

8.20. Вигреби необхідно очищати по мірі їх заповнення. Перевезення рідких відходів з вигребів та розміщення їх на територію приватних володінь, а також використання їх у якості добрива в сільському господарстві забороняється.

8.21. Вигреби повинні бути віддалені від меж земельних ділянок навчальних та лікувально-профілактичних закладів, стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20-ти метрів.

8.22. На території приватного домоволодіння місце розміщення вигребу визначають самі домовласники, у цьому випадку відстань до власного житлового будинку може бути зменшено. У конфліктних ситуаціях питання щодо місць розміщення на території приватного домоволодіння вигребів розглядається органами виконавчої влади сільської ради та органами  самоврядування  сільської ради із залученням представників громадськості.

8.23. В умовах нецентралізованого водопостачання вигреби на території приватного домоволодіння повинні бути віддалені від індивідуальних колодязів і каптажів джерел на відстань не менше 20-ти метрів, при цьому відстань від вигребів до громадських колодязів і каптажів джерел повинна бути не менше 50-ти метрів.

8.24. В населених пунктах,  в місцях масового скупчення і відвідування громадян повинні влаштовуватись громадські вбиральні відповідно до вимог санітарного законодавства з розрахунку 1 санітарно-технічний прилад на 500 осіб.

8.25. У разі відсутності інженерних мереж сільської каналізації необхідно передбачати каналізування об'єктів на місцеві очисні споруди, що виконуються за затвердженим для регіону типовими проектами, при цьому перевагу слід віддавати ґрунтовим методам очищення.

8.26. У разі неможливості використання ґрунту для очищення і знешкодження стічних вод повинно бути передбачено спільне очищення господарсько-побутових і виробничих стічних вод на спорудах штучного біологічного очищення.

8.27. Обладнання внутрішньодомової каналізації та каналізування об'єктів з відведенням стічних вод у вигрібні ями забороняється.

8.28. За погодженням з державною санітарно-епідеміологічною службою відповідної адміністративної території на період проведення масових громадських заходів (мітинги, концерти, спортивні змагання тощо) місця їх проведення необхідно додатково забезпечити контейнерами для зберігання побутових відходів та санітарно-технічними приладами (туалети, умивальники) із запасами питної води та герметичними ємностями для збору рідких відходів з розрахунку на чисельність громадян, що беруть участь у заходах за нормами утворення відходів і водоспоживання.

8.29.  Перевезення побутових відходів необхідно здійснювати спеціально обладнаними для цього транспортними засобами (сміттєвозами, асенізаційними машинами тощо), що виключають можливість їх розвіювання, розсипання, розливання та розпилення, а також забезпечують зручність під час їх завантаження та вивантаження.

8.30.  Видалення побутових відходів обов'язково повинно включати їх оброблення (перероблення) шляхом промислового сортування з подальшим перевезенням вторинної сировини та неутилізованої складової до місць чи об'єктів утилізації, знешкодження або захоронення відповідно до вимог законодавства про відходи та санітарного законодавства.

8.31. Органисамоврядуваннясільської радина конкурсних засадах визначає виконавця послуг з перевезення побутових відходів з певної території населеного пункту.

8.32. Термічне оброблення (спалювання) побутових відходів на території міста заборонено, за винятком отриманого дозволу та на спеціально призначених для цього підприємствах чи об'єктах.

8.33. Спалювання побутових відходів дозволяється лише на енергетичні цілі з метою одержання теплової та/або електричної енергії.

8.34. За розміщення відходів із підприємств, установ, організації,  фізичних осіб - суб'єктів підприємницької  діяльності стягується плата.

8.35. Вивіз твердих та рідких побутових відходів безпосередньо на поля та огороди тощо заборонено.

8.36. Особи, на яких покладено обов'язок по встановленню урн, зобов'язані утримувати їх у справному, естетичному стані, очищати від сміття в міру їх наповнення, але не менше ніж один раз на добу, у разі стійкого забруднення -промивати.

8.37. Власники, наймачі, користувачі у тому числі орендарі будинків розташованих в мікрорайонах приватної забудови для запобігання забруднення території сміттям зобов'язанні збирати побутові відходи у спеціально призначені для цього сміттєві баки (ємкістю не менше 50 л, виготовлені з пластику, металу з отворами в корпусі, для унеможливлення зберігання рідин)

8.38. Спеціальні майданчики для розміщення контейнерів чи сміттєзбірників повинні бути відкритими мати водонепроникне тверде покриття із зручним під'їздом (очищеним від снігу та льоду в зимовий період) для спеціалізованого транспорту, огороджені з 3-х сторін сіткою, бетонною, металевою огорожею не нижче 2 метрів   та відповідати СанПіН „42-128-4690. Санітарні правила утримання території населених місць ”.

8.39.Контейнерні майданчики для збору сміття повинні бути відкритими, мати водонепроникне тверде покриття, бути обладнані огорожею та ізольовані від об'єктів обслуговування населення, господарських дворів і магістральних вулиць смугою зелених насаджень шириною не менше 1,5-а метри, не повинні бути прохідними для пішоходів і транзитного руху транспорту та відповідати Санітарним правилам утримання території населених пунктів.

8.40.Контейнерні майданчики повинні бути віддалені від стін житлових та громадських будівель і споруд, майданчиків для ігор дітей та відпочинку населення на відстань не менше 20-ти метрів.

8.41.На території індивідуальної садибної забудови населених пунктів відстань від контейнерних майданчиків до межі земельної ділянки приватного домоволодіння зі сторони вулиці повинна складати не менш як 10-ть метрів

8.42. На території приватного домоволодіння місця розміщення контейнерів для зберігання побутових відходів визначають самі домовласники, у цьому випадку відстань до власного житлового будинку може бути зменшено. У конфліктних ситуаціях питання щодо місць розміщення на території приватного домоволодіння контейнерів для зберігання побутових відходів розглядається місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування із залученням представників громадськості.

8.43.Кількість контейнерів для зберігання побутових відходів визначається чисельністю населення, що ними користується та нормами утворення відходів. Сумарний об'єм контейнерів для зберігання побутових відходів повинен перевищувати фактичний об'єм їх утворення.

8.44. Підприємства, організації, установи,  фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані забезпечити розміщення сміттєзбірників (урн, контейнерів) для накопичення сміття та твердих побутових відходів на об'єктах благоустрою, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами та чинними Правилами.

8.45. Підприємствам, організаціям, установам, закладам, фізичним особам - суб'єктам підприємницької діяльності, фізичним особам суворо забороняється створювати звалища та скидати будь-які відходи, у балки, яри тощо на території села.

8.46. Власник чи балансоутримувач контейнерів для зберігання побутових відходів зобов'язаний проводити їх миття та дезінфекцію засобами, дозволеними до використання МОЗ України в цій сфері, в літній період року - не рідше одного разу на 10 діб, а в інші періоди року - не рідше одного разу на місяць. Дезінфікувати сміттєзбірники (крім урн) та місця їх розташування необхідно у радіусі 1,5-а метри.

8.47. Забороняється заповнювати контейнерні ємкості для збору ТПВ палаючими або тліючими відходами, снігом, льодом, великогабаритними предметами, а також відходами, що можуть псувати контейнери та спецавтотранспорт;

8.48.Територія об'єктів, ділянок, що межують з житловими будинками, дачними та іншими будинками, протипожежні відстані між будинками, спорудами, майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування повинні систематично очищатися від сміття, відходів виробництва, тари, опалого листя, котрі необхідно регулярно видаляти (вивозити) у спеціально відведені місця.

8.49. Скидання (зливання) стоків, які містять ЛЗР та ГР, речовин, що у взаємодії з водою виділяють вибухопожежонебезпечні гази, у систему централізованого водовідведення (каналізацію) забороняється.

9. Утримання вулично-дорожньої мережі

9.1.Власники, балансоутримовачі доріг, вулиць або уповноважені ними органи повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання, вимагати від користувачів дотримання чинних законодавчих і нормативно-правових актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об'єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

 9.2.   Власники та користувачі земельних ділянок, а також власники та користувачі малих архітектурних форм, споруд побутово-торгового  призначення та інших будинків і споруд масового відвідування, інженерних  комунікацій, що розташовані в межах «червоних ліній» вулиць села  та доріг, зобов’язані:

-    утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок, запобігати винесенню на дорожні об'єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

-    установлювати і утримувати в справному та естетичному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об'єкти;

-  у місцях розміщення споруд побутово-торгового призначення та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об'єкти;

- утримувати в належному стані зелені насадження, охоронні зони інженерних комунікацій, тротуари, обладнані стоянки автомобілів інші елементи дорожніх об'єктів;

-  забезпечувати прибирання сміття, снігу, опалого листя та інших відходів, а в разі необхідності проводити обробку тротуарів протиожеледними матеріалами;

- забезпечувати належний технічний стан інженерних комунікацій, обладнання, споруд та інших використовуваних елементів дорожніх об'єктів відповідно до їх функціонального призначення та діючих нормативів;

- дотримуватись вимог діючих норм і правил щодо охорони дорожніх об'єктів;

9.3. У межах «червоних ліній» вулиць і доріг населеного пункту забороняється:

- розміщувати, будувати гаражі, голубники та інші споруди й об'єкти, крім об'єктів, визначених відповідними державними будівельними нормами і правилами (крім визначених містобудівною документацією, графічною частиною Правил сміттєзбірників біля об'єктів дорожнього сервісу, або для загального користування);

-  розміщувати контейнери та іншу тару для твердих побутових і харчових відходів;

-  смітити, псувати дорожнє покриття, обладнання, зелені насадження;

- скидати  промислові,  меліоративні  і  каналізаційні  води в систему дорожнього зливостоку;

- встановлювати намети та влаштовувати місця для відпочинку без відповідного дозволу;

-  випасати худобу та свійську птицю;

- виконувати будь-які роботи без одержання на те дозволу у власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу та погодження з Підрозділом Національної поліції України.

-  заправляти транспортні засоби паливно-мастильними матеріалами з автомобільних та інших пересувних бензо-газозаправників, займатися торгівлею паливно-мастильними та іншими матеріалами і виробами, а також мити транспортні засоби на проїжджій частині дорожніх об'єктів, узбіччі та тротуарах.

9.4.  Для оформлення всіх договорів купівлі-продажу земельних ділянок,  договорів оренди землі або об'єктів нерухомості є визначення прилеглої території, яка підлягає благоустрою та дотримання Правил благоустрою. Недосягнення згоди по зазначених пунктах договору є підставою для відмови від укладення вище вказаних договорів. Договір на благоустрій території може бути укладено у формі окремого документу.

9.5 Відкриття нових маршрутів автобусів, маршрутних такси проводиться замовником перевезень після вивчення пасажиропотоків і моделювання маршрутних кореспонденцій, обстеження доріг та дорожніх об'єктів на маршрутах за погодженням з власниками цих дорожніх об"єктів або їх уповноваженими особами.

9.6. Власники транспортній засобів, водії зобов'язанівиключати можливість винесення на дорожні об'єкти сипучих матеріалів, землі, каміння, будівельних матеріалів, а також засмічення проїжджої частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу вантажем, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

9.7. При виконанні робіт по ремонту і утриманню автомобільних доріг, вулиць дорожньо-експлуатаційні організації у першочерговому порядку повинні здійснювати заходи щодо безпеки дорожнього, результатів обстежень і огляду автомобільних доріг, вулиць.

9.8. Власники дорожніх об'єктів або уповноважені ними органи, дорожньо-експлуатаційні організації, користувачі дорожніх об'єктів та спеціалізовані служби організації дорожнього руху зобов'язані забезпечувати зручні і безпечні умови руху, сприяти збільшенню пропускної спроможності дорожніх об'єктів, запобігати травмуванню учасників дорожнього руху, пошкодженню транспортних засобів і дорожніх об'єктів, забрудненню навколишнього середовища.

9.9. Ремонт і утримання дорожніх об'єктів повинні виконуватися відповідно до технічних правил ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування і технічних правил ремонту і утримання вулиць і доріг, інших будівельних та санітарних норм та правил. Якість робіт по ремонту та утриманню об'єктів повинна відповідати вимогам комфортності, економічності та безпеки дорожнього руху.

9.10. Розміщення дорожніх знаків проводити згідно із затвердженою дислокацією. Поверхня дорожніх знаків повинна бути чистою, без пошкоджень. Тимчасово встановлені знаки повинні бути зняті протягом доби після ліквідації причин, що викликали необхідність їх установки.

 9.11. Прибирання та утримання проїжджої частини на всю ширину дороги, а також шляхопроводів здійснюють визначені виконкомом сільської ради підприємства чи суб’єкти господарювання.

 9.12. Відповідальність за прибирання тротуарів несуть підприємства, установи, організації, за якими закріплені відповідні території рішенням виконавчого комітету Агрономічної сільської ради.

 9.13. Сприяння діяльності по утриманню у безпечному для дорожнього руху стані автомобільних доріг села, вулиць, їх облаштуванню об'єктами сервісу.

9.14.Здійснення заходів щодо профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму татравматизму повнолітніх громадян села Агрономічне.

9.15. Рівень освітлення вулиць, доріг, алей  і внутрібудинкових  проїздів здійснюється згідно з нормативними документами (ДБН В.2.5-28-2006, п. 4.28 - 4.66, табл. N 13 - 16, 18 - 22).

9.16.  Середня яскравість тротуарів, які примикають до проїзної частини вулиць, доріг, скверів повинна бути не менше половини середньої яскравості покриття проїзної частини цих вулиць, доріг.

9.17.  Зовнішнє освітлення вулиць, доріг з регулярним транспортним рухом повинно відповідати нормам чинного законодавства.

9.18. Ліхтарі вуличного освітлення повинні вмикатися відповідно до встановленого сільською радою графіка, в залежності від пори року та природних умов.

 9.19. Забороняється відключення освітлення у темний час доби на пішохідних переходах, а також ділянках автомобільних доріг з високим рівнем небезпеки.

10. Зони відпочинку  населення села

10.1 Території зон відпочинку зобов’язані утримувати у належному стані їх балансоутримувачі або особи, яким вказані території передані згідно з договорами оренди, відповідно до умов чинних Правил, інших нормативних актів.     

10.2. Території  зон відпочинку, що не передані у користування згідно з договорами оренди, утримуються уповноваженим  органами самоврядування  сільської ради.

10.3. Території зон відпочинку повинні бути обладнані приладами освітлення, переважно енергозберігаючими. Кількість та потужність освітлювальних засобів повинна забезпечувати достатнє освітлення для забезпечення безпечного перебування на території відпочинку у вечірні та нічні часи громадян.

 10.4.  Утримання територій зон відпочинку  включає санітарне очищення, очищення дна акваторії, вживання заходів щодо запобігання забрудненню  водоймищ, охорону зелених насаджень, огородження відповідної території.

  10.5. Особи, які утримують території зон відпочинку, зобов’язані укладати договори про вивезення, утилізацію побутового сміття та вторинної сировини, забезпечити установку контейнерів для збору ПЕТ- посуду.

законодавства та розміщувати їх поза межами прибережної захисної смуги річок і водойм та пляжної зони.

  10.6. Розташування на територіях відпочинку торгових лотків, палаток, наметів, холодильного та іншого обладнання, облаштування будь-яких інших торгових точок для продажу морозива, безалкогольних напоїв, інших продовольчих та непродовольчих товарів допускається виключно при наявності відповідних погоджень органів державного санітарно-епідеміологічного нагляду та відповідних виконавчих органів сільської ради  ради.

11. Вимоги до облаштування кладовищ.

11.1. Розміри земельної ділянки, яка відводяться під кладовище традиційного поховання, повинні мати площу з    розрахунку   0,1 га. на 1 тис. чол. для сільської місцевості.

11.2. Місцезнаходження кладовищної ділянки та її розміри передбачаються генеральним планом розвитку населеного пункту.

11.3. Відведення земельної ділянки під кладовище, проекти улаштування нових кладовищ, розміщення і реконструкції діючих підлягають погодженню з районною державною санітарно-епідемічною службою.

11.4. Територія ділянки, відведеної під кладовище, не повинна піддаватись дії зсувів і обвалів, затоплюватися чи підтоплюватися талими, дощовими і паводковими водами та має характеризуватись легко аерованими ґрунтами. Ділянка повинна мати схил у протилежний бік від населеного пункту і відкритих водойм, які використовуються для господарсько-побутових потреб.

11.5. Максимальний рівень стояння ґрунтових вод від поверхні землі на ділянці має бути не менше 2-х метрів, якщо ґрунтові води знаходяться на рівні вище 2-х метрів від поверхні ґрунту, земельна ділянка повинна бути признана непридатною під кладовище.

11.6. Кладовище повинні бути розміщені поблизу місць розташування сіл. Санітарно-захисна зона від території кладовища традиційного поховання до житлових і громадських будівель, зон відпочинку, а також колективних садів та городів повинна бути не меншою 300 м.

11.7.У населених пунктах при розташуванні кладовища вище населеного пункту стосовно потоку ґрунтових вод, які живлять джерела децентралізованого господарсько-питного водопостачання (колодязі, каптажі тощо) та у випадку гідрологічного зв'язку поверхні кладовища з водоносних горизонтом санітарно-захисна зона збільшується до 500 м.

11.8.Місця поховань кладовища повинні мати сплановану і впорядковану
територію, упорядковані під'їзні шляхи, бути забезпеченими транспортним
зв'язком з населеним пунктом

11.9. На території місць поховань розміщують:

-   господарський двір, на якому розташовують допоміжні будівлі;

-   будівлі, призначені для проведення громадських панахид:

-   будинки трауру, ритуальні майданчики тощо;

-   водопостачання для поливання зелених насаджень, шахтні колодязі, вода яких передбачена для технічних потреб відвідувачів та персоналу, а в разі їх відсутності використовують ємкості для води;

-   освітлення(за необхідністю);

- спеціальні місця для розміщення контейнерів зі сміттям тощо;

-  каналізовані громадські  туалети з радіусом  обслуговування 0,5 км;

- при відсутності каналізації - туалети з водонепроникним вигрівом, до якого забезпечено вільний під'їзд асенізаційного транспорту.

11.10. Території місць поховань підлягають озелененню з найбільшим збереженням існуючих насаджень.

11.11. На вході до кладовища на спеціальному інформаційному щиті вивішуються для населення основні положення Закону України "Про поховання та похоронну справу", інші нормативно-правові акти та режим роботи кладовища. Установлюється щит із зображенням схематичного плану кладовища, зазначенням секторів з номерами, місць почесного
поховання, напрямку головної алеї та основних доріг, розташування будівельних споруд, допоміжних будівель, громадського туалету тощо.

11.12. Утримання кладовищ,  військових ділянок на  кладовищах, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для  почесних поховань, братських могил, а також могил померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих, від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних
трупів забезпечується виконавчим органом сільської ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

11.13. Утримання  військових ділянок на цивільних кладовищах, військових братських та одиночних могил забезпечують виконавчі органи сільської ради із залученням органів охорони культурної спадщини відповідно до їх повноважень.

11.14. Утримання місць поховань, що перебувають на державному обліку як об'єкти культурної спадщини, забезпечують виконавчі органи сільської ради із залученням органів охорони культурної спадщини.

11.15. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, намогильних споруд і склепів  здійснюється відповідно їх користувачами (власниками) за рахунок власних коштів.

11.16. Утримання кладовищ, а також інших місць поховання забезпечують відповідні виконавчі органи сільської ради у порядку, встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері житлово-комунальної політики України.

11.17. Утримання у належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорону зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог чинних  Правил.

11.18. Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Агрономічної сільської ради у випадку постійного підтоплення, зсуву, землетрусу або іншого стихійного лиха. Місця невідомих поховань, віднесені в установленому чинним законодавством порядку до об'єктів культурної спадщини, беруть на державний облік і утримують органи охорони культурної спадщини.

11.19. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства та з дозволу  органів самоврядування Агрономічної сільської ради.

11.20. Забороняєтьсявиконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах.

12. Місця для стоянки транспортних засобів

12.1.На територіях місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) забезпечується додержання загальних вимог санітарного очищення територій, вимог чинних Правил, встановленого порядку  паркування.

12.2.Утримання у належному стані територій місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) здійснюють їх балансоутримувачі або уповноважені особи, яким передані зазначені території у користування згідно з договором, або особи, на яких обов'язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом виконавчого органу Агрономічної сільської ради.

12.3. У випадку розміщення місць для паркування на проїжджій частині дороги санітарне очищення території здійснюють уповноважені особи, на яких покладений обов'язок по прибиранню такої дороги, або особи, на яких обов'язок по утриманню відповідної території покладений договором або актом виконавчого органу сільської ради.

12.4. У спеціально обладнаних місцях для стоянки транспортних засобів забороняється:

-         засмічувати територію, а також мити транспортні засоби в непередбачених для цього місцях;

-         розпалювати вогнища;

-         торгівля без дозволу власника дорожнього об'єкта або уповноваженого ним органу, без погодження із  зацікавленими службами в установленому порядку та без погодження з Підрозділом Національної поліції України;

-         зливати відпрацьовані мастила на землю чи дорожнє покриття;

-         псувати обладнання місць стоянки, паркування, пошкоджувати зелені насадження.

12.5.Місця для стоянки транспортних засобів (автостоянки, місця паркування) використовуються виключно за цільовим призначенням.

12.6.Забороняється захаращення території місць для стоянки транспортних засобів (автостоянок, місць паркування) сміттям, відходами, товарами, тарою, обладнанням тощо.

13. Майданчики для дозвілля та відпочинку, спортивні споруди.

13.1. Утримання в належному естетичному та технічному стані обладнання та елементів дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку та інших майданчиків покладається на балансоутримувачів вказаного майна або осіб, на території яких розміщені вказані майданчики.

13.2. Майданчики для дозвілля та відпочинку повинні бути безпечними для
життя та здоров’я громадян, наявне обладнання, спортивні, розважальні та інші споруди, інші елементи благоустрою повинні своєчасно очищатися від бруду, сміття, снігу, льоду тощо.

13.3. Забороняється наявність поламаного, небезпечного для життя та здоров’я громадян обладнання, елементів благоустрою.

13.4. Обладнання дитячих, спортивних майданчиків, майданчиків для дозвілля та відпочинку та інших майданчиків  регулярно (не рідше 1 разуу квартал) обстежуються з складанням відповідного акту, своєчасно ремонтуються, щорічнофарбуються.

13.5. Будова, виготовлення, установлення, монтаж, експлуатація, ремонт та реконструкція атракціонної техніки здійснюється відповідно до норм чинного законодавства.

13.6. Будівництво в житлових районах фізкультурно-оздоровчих і спортивних об'єктів здійснюється відповідно до встановлених нормативів за рахунок коштів, що спрямовуються на житлове будівництво, та коштів організацій - забудовників житла.

13.7.  Адміністрація фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд та організатор спортивного заходу або занять фізичною культурою забезпечують належне обладнання місць проведення фізкультурно-спортивних занять і змагань відповідно до правил їх проведення, вимог техніки безпеки, санітарно-гігієнічних, екологічних та інших державних вимог і несуть відповідальність, встановлену чинним законодавством, за шкоду, заподіяну здоров'ю глядачів та осіб, які займаються в них фізичною культурою і спортом.

13.8.  Нормативи мінімальної забезпеченості основними фізкультурно-оздоровчими і спортив-

ними спорудами жилих районів, а також підприємств, установ і організацій всіх форм власності визначаються центральними органами виконавчої влади з фізичної культури і спорту, архітектури та будівництва.

13.9. До стаціонарногообладнання дитячих ігрових майданчиків належать  каруселі, гойдалки, качалки, гірки,тощо; спортивних площадок - спортивні спорядження, у тому числі силові тренажери, і т.п.

13.10.Забороняється:

-         будівництво нових та реконструкція наявних дошкільних виховних, загальноосвітніх та професійних навчально-виховних, вищих навчальних закладів без передбачених нормативами фізкультурно-спортивних споруд та функціональних приміщень;

-         перепрофілювання та ліквідація діючих фізкультурно-оздоровчих і спортивних споруд без створення рівноцінних споруд;

-         експлуатація спортивних споруд та обладнання, що не забезпечує безпеки громадян.

 

14. Благоустрій та утримання  будинків, споруд, прибудинкової території, територій житлової та громадської  забудови, іх зовнішнє освітлення.

14.1.    Благоустрій території житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно до затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, чинних Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

14.2.    Утримання в належному стані та благоустрій прибудинкової та прилеглої території багатоквартирного житлового будинку, належних до нього будівель, споруд проводиться балансоутримувачем цього будинку або юридичною особою або фізичною особою, з якою балансоутримувачем укладено відповідний, попередньо обговорений громадою житлового будинку,  письмовий договір  про надання житлово-комунальних послуг (далі ЖКП) на утримання  та благоустрій прибудинкової території.

14.3. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї території проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

14.4. Благоустрій, утримання присадибної ділянки, прилеглої до неї території, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному чинним законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться уповноваженим виконавчим  органом сільської ради.

14.5. Заборонено залишати автотранспортні засоби, механізми у внутрішньобудинкових проїздах, прибудинкових територіях, прилеглих територіях до житлової та громадської забудови, гаражів, автостоянок тощо, що заважає руху транспорту спеціального та спеціалізованого призначення.

14.6. Заборонено перекривати проїзди загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виданого в установленому порядку.

14.7. Забороняється розміщення та/або залишення будівельних матеріалів (піску, щебеню, мішків із матеріалами тощо), будівельного сміття, відходів на прибудинкових територіях, територіях житлової та громадської забудови, прилеглій території до території житлової та громадської забудови без дозволу (ордеру) на тимчасове погіршення благоустрою, виданого в установленому порядку.

14.8. На час ремонту будинків, квартир в багатоповерхових будинках, особи, що проводять ремонт, узгоджують з балансоутримувачем місце для тимчасового складування будівельних матеріалів і будівельного сміття на час проведення ремонту з періодичністю вивозу не рідше 1 разу на тиждень та отримують дозвіл (ордер) на тимчасове погіршення благоустрою в уповноваженому виконкомом міської ради органі

14.9. Забороняється складати опале листя, гілля на прибудинкових територіях, а також поряд з майданчиками для тимчасового накопичення відходів.

14.10.Забезпечення утримання, належного функціонування колодців, артезіанских  скважин питної води, як стратегічних об’єктів  запасу води для соціальних потреб  громади села, впровадження технічного обслуговування обладнання відповідних об'єктів  здійснюються за  рахунок місцевого бюджету  сільської ради.

14.11.Зовнішнього освітлення прибудинкових територій:

14.11.1.Балансоутримувачі об'єктів благоустрою забезпечують освітлення цих об'єктів відповідно до вимог державних стандартів, норм і правил.  Забезпечення утримання, належного функціонування та збереження освітлювальних приладів на території об'єктів благоустрою, впровадження енергозберігаючих технологій та обладнання здійснюються балансоутримувачами цих об'єктів благоустрою.

14.11.2. Над кожним входом у будинок або поряд з ним повинні бути встановлені світильники, які забезпечують освітлення на площадці основного входу, на запасному або технічному вході та пішохідній доріжці завдовжки 4 м біля основного входу в будинок.

14.11.3. Для освітлення вказаних об'єктів не допускається застосовувати прожектори, які розташовуються на дахах і навісах і спрямовані в бік вулиць або доріг.

14.11.4. На території алей, скверів повинні встановлюватися ліхтарі освітлювання вздовж доріжок .

14.11.5. Кількість світлоточок визначається згідно з технічними умовами та нормами.

14.11.6. Включення та відключення зовнішнього освітлення вулиць, доріг, площ та територій мікрорайонів виконується згідно з графіком включення та виключення зовнішнього освітлення, затвердженим балансоутримувачем об'єктів зовнішнього освітлення, з урахуванням зниження рівня природного освітлення до 20 лк або його підвищення до 10 лк, а також відповідно до вимог державних стандартів, технічних умов та норм, затверджених у встановленому порядку (наказ №178 від 09.11.2007 Міністерства з питань житлово-комунального господарства України).

14.11.7. Включення та відключення приладів зовнішнього освітлення під'їздів житлових будинків, покажчиків вулиць,  елементів зовнішнього архітектурного освітлення будинків і споруд(за потребою) виконується в режимі зовнішнього освітлення вулиць.

14.11.8. Відсоток непрацюючих світлоточок на головних вулицях населеного пункту не повинен перевищувати 3 %, на інших територіях - 5 %.

14.11.9. Опори зовнішнього освітлення (ліхтарі), кронштейни, арматура та інші пристрої зовнішнього освітлення повинні утримуватися у задовільному технічному та санітарному стані.

14.11.10. Балансоутримувач забезпечує своєчасне фарбування опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та кронштейнів кріплення світильників, перевірку розташування та розфазування світильників, профілактику телемеханічних пристроїв та шаф управління мережами зовнішнього освітлення.

14.11.11. Вивіз пошкоджених опор зовнішнього освітлення (ліхтарів) та усунення можливих пошкоджень мереж, що можуть призвести до травмування людей, проводиться балансоутримувачем негайно.

14.11.12. Роботи з усунення пошкоджень мереж зовнішнього освітлення проводяться з огородженням місць проведення робіт.

14.11.13. Установки архітектурно-декоративного освітлення не повинні засліплювати водіїв транспорту і пішоходів.

14.11.14.  Перелік пам'яток культурної спадщини та інших об'єктів громадського призначення для зовнішнього архітектурно-декоративного освітлення затверджується розпорядженням виконавчого органу сільської ради.

14.11.15. Для забезпечення безаварійної роботи обладнання зовнішнього освітлення щомісячно проводяться профілактичні огляди мереж.

14.11.16. Усунення можливих пошкоджень мереж зовнішнього освітлення, що не загрожує безпеці мешканців, проводиться у термін не більше трьох діб.

14.11.17. Допускається з метою одержання додаткової економії електроенергії у вечірній та ранковий темний час доби знижувати рівень освітленості за п. 4.44 ДБН В.2.5-28-2006 відповідно до графіка переключень, затвердженого виконавчим комітетом Агрономічної сільської  ради.

14.11.18.  Освітлення має бути рівномірним і не повинно засліплювати учасників дорожнього руху та освітлювати квартири житлових будинків

14.12.Утримання будинків та споруд, їх фасадів здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України та інших нормативно-правових актів.

14.12.1.  Вимоги щодо порядку утримання будинків та споруд, їх фасадів є обов'язковими для всіх балансоутримувачів або осіб на  яких ці обов’язки покладені відповідно договору.

14.12.2. Проектні та будівельні роботи по фасадах здійснюються особами, які мають ліцензії на виконання відповідних робіт. У разі виконання робіт на об'єктах культурної спадщини необхідно мати спеціальні ліцензії.

14.12.3. Підприємства, установи, організації,фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані:

-          проводити  відновлення зовнішнього вигляду фасадів будинків, будівель, споруд тощо, при їх псуванні, пошкодженні, забрудненні тощо.

-          змінювати зовнішній вигляд фасадів будівель та споруд тільки на підставі затверджених у встановленому порядку проектів та за умови одержання ордера на виконання відповідних робіт;

-          розміщувати елементи зовнішнього благоустрою або обладнання архітектурно-художнього освітлювання на фасаді тільки на підставі відповідного дозволу виданого у встановленому порядку;

-          при проведенні ремонтних або будівельних робіт на фасадах будинків і споруд використовувати захисну сітку чи плівку відповідно до проекту виконання робіт;

-          обладнувати житлові, адміністративні, виробничі і громадські будинки однотипними будинковими знаками (назва вулиці та номер будинку, розташованими на фасаді зі сторони, проїзної частини вулиці або пішохідної зони) з підсвітленням у темну пору доби(за потреби), а житлові будинки, крім того, покажчиками номерів під’їздів і квартир.

-          обладнувати житлові будинки (крім приватних) дошками оголошень, при вході в під’їзд.

14.12.3. Забороняється:

-          використання допоміжних приміщень не за цільовим призначенням;

-          розміщення у допоміжних приміщеннях побутових речей, обладнання, інвентарю та інших предметів.

-          захаращувати, засмічувати сходові клітини та входи на них, горища, технічні поверхи, підвальні приміщення, місця загального користування а також підходи до пожежного обладнання й інвентарю;

-          пошкоджувати будь-яким способом стіни, сходові клітини, перила, устаткування електрощитових, мереж електроживлення  у будинку.

14.13. У разі оренди будівель або окремих приміщень, квартир,тощо порядок утримання їх в належному стані встановлює орендодавець у договорі оренди.

14.14.Утримання у належному стані будівель та споруд інженерного  захисту територій, санітарних споруд здійснюється їх балансоутримувачами відповідно дочинного законодавства, чинних Правил та інших нормативно-правових актів.

14.15. Балансоутримувачі будівель та споруд інженерного захисту територій, санітарних споруд зобов'язані своєчасно здійснювати обстеження та паспортизацію, поточний та капітальний ремонт вказаних будівель та споруд, забезпечити їх належну та безпечну роботу.

15.Порядокздійснення благоустрою територій промислових зон організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, прилеглих до них територій та закріплених за ними територій на умовах договору.

15.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані забезпечувати благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок,  наданих їм на праві власності чи користування, прилеглої до них території відповідно до чинного законодавства, чинних Правил та інших нормативно-правових актів.

15.2. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть передавати об'єкти благоустрою на баланс підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності відповідно до вимог чинного законодавства.

15.3. Балансоутримувач об'єкта благоустрою з метою належного його утримання та здійснення своєчасного ремонту може залучати для цього на умовах договору інші юридичні особи, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності.

15.4. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які розміщуються на території об'єкта благоустрою, можуть утримувати закріплену за ними територію та брати пайову участь в утриманні цього об'єкта відповідно до договору.

15.5. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності зобов'язані утримувати закріплені за ними на умовах договору з балансоутримувачем території в належному стані відповідно до умов договору, чинних Правил, вимог чинного законодавства.

15.6. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності території визначають відповідні органи державної влади та органи місцевого самоврядування залежно від підпорядкування об'єкта благоустрою.

15.7. Посадові особи юридичних осіб, фізичні особи — суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до порушення вимог цих Правил або завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян на власних та закріплених за юридичними особами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності територіях, відповідно до чинного законодавства.

15.8.Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, які експлуатують ліхтарі вуличного освітлення, засоби та обладнання зовнішнього освітлення, установки по декоративному підсвічуваннюбудинків і пам'ятників, вивісок, вітрин, світлової реклами, зобов'язані забезпечити їх належний режим роботи та технічний, естетичний стан.

15.9. Утримання засобів та обладнання зовнішнього вуличного освітлення балансоутримува-

чами реалізується відповідно до Державних будівельних норм України (ДБН В.2.5-28-2006) "Природне і штучне освітлення", галузевих комунальних норм України "Виробничі показники часу з поточного ремонту та обслуговування об'єктів зовнішнього освітлення" (ГКН 02.08-008-2002), наказу Держжитлокомунгоспу від 17.05.2005 №76 "Про затвердження Правил утримання жилих будинків та прибудинкових територій".

16. Вимоги до утримання  території сільського ринку

16.1. Територія ринку (господарських майданчиків), під'їзні шляхи та підходи повинні мати тверде покриття (асфальт,тощо) з ухилом, що забезпечує стік зливових і талих вод.

16.2. На ринках, у вигляді виключення, допускається утрамбована ґрунтова поверхня з обов'язковою підсипанням піску шаром не менше 3 см.

16.3. Торгівлю на  торгових місцях, прилавках, столах ринку (господарських майданчиків) дозволяється проводити  з  дозволу відповідних органів самоврядування Агрономічної сільської ради.

16.4. На  торгових місцях, прилавках, столах, з території ринку зібрані відходи слід прибрати у  контейнери, урни  для сміття.  

16.5. Прибирання та дезінфекція  торгових місць, прилавків, столів покладається за особами ведення торгівлі.

16.6.Контроль за станом території ринку (господарських майданчиків), під'їзні шляхи та підходи проводитьсявідповідними органами самоврядування Агрономічної сільської ради.

17. Проведення земляних та будівельних  робіт

 17.1. Тимчасове погіршення благоустрою дозволяється виключно на підставі дозволу (ордеру) на тимчасове погіршення благоустрою (складування будівельних та інших матеріалів, будівельних відходів на території земель територіальної громади міста), аварійного або планового ордера на виконання земляних, будівельних, ремонтних, монтажних та інших робіт, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження об'єктів та елементів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів, обладнання), який видається уповноваженим виконкомом сільської ради органом.

17.2.  До робіт, пов'язаних з порушенням благоустрою, відносяться:

-         земляні роботи по будівництву, реконструкції, ремонту, ліквідації аварій інженерних мереж, встановленню рекламних засобів та ін.;

-         встановлення захисної або охоронно-захисної загорожі, риштувань за межами території, яка надана під будівництво(реконструкцію, ремонт тощо);

-         використання земельної ділянки для складування будівельних матеріалів, будівельних відходів.

17.3. Роботи діляться на аварійні та планові, для їх виконання установа та /або підприємство повинно мати відповідну ліцензію. Правила виконання таких робіт регламентуються чинним законодавствомта положенням про порядок оформлення, видачу та супровід ордерів на виконання робіт, пов'язаних з порушенням існуючого благоустрою на території села Агрономічне, затвердженим рішенням виконкому сільської ради.

17.4.  Роботи, пов'язані з порушенням благоустрою,які виконуються без отримання ордеру, вважаються самовільними, виконання таких робіт заборонено. Ордер на такі роботи видає та супроводжує уповноважений сільською радою виконавчий орган. Підставою для отримання  ордеру(дозволу) є графік виконання робіт та відповідний письмовий договір  щодо відновлення благоустрою зруйнованої території. Діяльності.

17.5.Аварійні роботи мають право виконувати тільки Виконавці робіт, якіх внесено до відповідного переліку  затвердженого  сільською радою.

17.6.З метою оперативного усунення наслідків аварії, забезпечення безпеки руху автотранспорту та пішоходів видається аварійний ордер з терміном виконання робіт не більше п'яти діб. В термін п'яти діб виконуються всі роботи по усуненню аварійної ситуації з відновленням благоустрою зруйнованої території.Забороняється виконання планових робіт під виглядом аварійних.

17.7. При аваріях на підземних комунікаціях, ліквідація яких потребує негайного розкопування вулиць, тротуарів, та інших територій юридична або інша особа, яка веде роботи, може розпочати їх після повідомлення телефонограмою про початок робіт посадових осіб сільської ради , а також відповідні організації,  які мають підземні комунікації на ділянці розкопування, з подальшим оформленням аварійного ордеру. Аварійний ордер отримується протягом доби після початку робіт, або в перший робочий день після вихідного чи святкового дня.

17.8.У випадку необхідності прийняття термінових заходів для ліквідації аварій і їх наслідків у вихідні та святкові дні, дозволяється приступити до робіт негайно, повідомивши про початок робіт посадових осіб сільської ради, та інші відповідні органи, забезпечивши безпеку людей, руху транспорту і збереження існуючих інженерних мереж.

17.9.Відновлення благоустрою після проведення аварійних робіт виконується в термін дії ордеру (не більше 5 днів) при аваріях на зелених зонах та в місцях з щебеневим або іншим покриттям, крім асфальтобетонного.

17.10.На місцях розкопування з асфальтобетонним покриттям-проводиться підготовка для асфальтування та передача спеціалізованій організації (підприємству) зруйнованої території для відновлення асфальтобетонного покриття.

17.11.В разі, якщо аварійні роботи проводились на місті, де було асфальтобетонне покриття, асфальтування відновлюється згідно графіку, погодженого з головою сільської ради Невиконання графіку можливе тільки за поважних причин (погодні умови, аварії та інші форс-мажорні обставини).

17.12.Для отримання планового ордеру необхідно надати пакет документації встановленої форми не пізніше ніж за 15 діб до початку робіт. Проект виконання робіт повинен бути, обов'язково, погоджений з балансоутримувачами інженерних мереж, шляхів та споруд, які розташовані в місці виконання робіт. Погодження проекту дійсні на протязі двох років.

17.13. Видача планового ордеру на проведення робіт, пов'язаних з розкопуванням проїжджої частини центральних вулиць та шляхів, проводиться тільки на підставі розпорядження сільського голови, технічних умов Підрозділом Національної поліції Українисхеми організації дорожнього руху.

17.14.Підрядним організаціям, підприємствам, (замовникам), які допускали порушення в роботі по попередньо виданим ордерам, ігнорували зауваження та попередження органу, який здійснює контроль за проведенням робіт, в наданні ордерів на проведення робіт може бути відмовлено, після повідомлення про це замовника робіт.

17.15.Підрядник разом з замовником несуть однакову відповідальність за відновлення благоустрою на місті виконання робіт.

17.16. Ордери на проведення робіт не видаються на об'єкти, в кошторисі яких не передбачені кошти на відновлення зруйнованого благоустрою та відшкодування відновної вартості об'єктів чи елементів благоустрою.

17.17. Ордер на проведення робіт повинен знаходитись на місці проведення робіт у відповідальної особи.

17.18.  Замовник (підрядник), який здійснює будівельні роботи, зобов'язаний до їх початку:

-         огородити місце розкопування стандартними бар'єрами, пофарбованими в яскраві кольори і оснащені попереджуючими знаками стандартного типу, до будівельних майданчиків влаштувати під'їзні дороги з твердим покриттям;

-         при обмеженій видимості встановити кутові ліхтарі або огородити місце розкопування світловим сигналом червоного кольору;

-         встановити технічні засоби регулювання дорожнього руху на місці проведення робіт згідно схеми, погодженої Підрозділом Національної поліції України;

-         на ділянках вулиці, де дозволено її перекриття, встановити схему об'їзду;

-         у випадках передбачених будівельними нормами та правилами, встановити інформаційний щит з найменуванням осіб, які є замовниками робіт та підрядниками, строками початку і закінчення робіт, іншою інформацією.

17.19.З метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників експлуатуючих організацій, встановити їх точне місце знаходження, після чого вжити необхідні заходи для збереження підземних мереж.

17.20. Керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові погодження, зауваження про умови забезпечення збереження належних їм підземних комунікацій на схемі виконання робіт.

17.21. Замовник (підрядник) несе відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно відновлені замовником (підрядником) за власний рахунок. Відновлення зелених насаджень проводиться в обов'язковому порядку шляхом укладання договору на вказані роботи з відповідною організацією (до отримання ордеру).

17.22. З метою попередження випадків пошкодження існуючих підземних комунікацій замовник зобов'язаний не пізніше як за дві доби до початку робіт викликати представників експлуатуючих організацій, встановити їх точне місце знаходження, після чого вжити необхідні заходи для збереження підземних мереж.

17.23. Керівники організацій, що експлуатують підземні комунікації, зобов'язані забезпечити своєчасну явку своїх представників до місця проведення робіт і дати письмові погодження, зауваження про умови забезпечення збереження належних їм підземних комунікацій на схемі виконання робіт.

17.24. Замовник (підрядник) несе відповідальність за пошкодження підземних мереж, зелених насаджень. Пошкоджені комунікації повинні бути негайно відновлені замовником (підрядником) за власний рахунок. Відновлення зелених насаджень проводиться в обов'язковому порядку шляхом укладання договору на вказані роботи з відповідною організацією (до отримання ордеру).

17.25. Забороняється перенесення існуючих підземних комунікацій, зелених насаджень, якщо це не передбачено проектом, без узгодження з їх власником чи користувачем.

17.26. Забороняється загромаджувати будівельними матеріалами проїзні частини вулиць, тротуари, переходи, зелені насадження. Доставка матеріалів, конструкцій на місце робіт має проводитись завчасно, але не раніше одного дня до початку робіт.

17.27. При виконанні розкопування в місцях руху транспорту і пішоходів необхідно забезпечувати безпеку руху. Відповідальність за забезпечення руху транспорту і пішоходів несуть особи, які відповідають за виконання робіт. Забороняється розпочинати роботи без виконання вимог щодо забезпечення безпеки руху викладених в технічних умовах Державтоінспекції та без встановлення в повній мірі технічних засобів організації дорожнього руху.

17.28.В місцях проходу людей встановлюються перехідні містки, шириною не менше 0,75 метра, з перилами висотою не менше 1 метра, розраховані на навантаження не менше 400 кг на один погонний метр містка.

17.29. Забороняється розробляти асфальтобетонне покриття екскаватором без розрізання дисковою фрезою. Для найменшого загромадження вулиць, тротуарів, зеленої зони розроблений грунт, який не придатний для повторної засипки вивозиться з місця робіт негайно.

17.30.  Забороняється засипати гранітом дерева, кущі, інші зелені насадження, геодезичні знаки, кришки  каналізаційних, телефонних та інших колодязів.

17.31. Планові роботи по прокладанню кабельних ліній довжиною більше 0,5 км, теплових - більше 0,1 км; водопостачальних та каналізаційних мереж - більше 0,2 км проводяться поетапно дільницями. Роботи по прокладанню інженерних мереж на наступній дільниці, можуть виконуватись тільки після відновлення порушеного благоустрою на попередній дільниці. Поперечний перехід проїзних частин вулиць виконується тільки закритим способом (горизонтальним бурінням, штольневим методом або проколом).

17.32.В разі необхідності виконання робіт по прокладанню інженерних комунікацій та наявності висновків проектної організації (підприємства) про неможливість виконання робіт з застосуванням сучасних технологій безтраншейної прокладки мереж, ордер надається при наявності погодження з організацією (підприємством), яка виконувала капітальний ремонт чи реконструкцію дороги, з укладанням договору з цією організацією (підприємством) на відновлення асфальтобетонного покриття після виконання робіт.

17.33.Зворотна засипка траншей та котлованів проводиться відсівом, піском (чи придатним для цього матеріалом), із пошаровим утрамбуванням і зволоженням на всю глибину та суворим дотриманням чинних будівельних норм та правил. Відновлення дорожнього одягу проїжджої частини, проводиться з використанням того ж типу покриття і матеріалів, під технічним контролем експлуатуючих організацій.

17.34. Засипання траншей не придатним для цієї мети матеріалом, та без необхідного ущільнення заборонено. При виявлені порушень виконавець негайно усуває вказані недоліки за власний рахунок. Просадки дорожнього покриття, які виникають в результаті неякісного ущільнення дорожньої одежі протягом трьох років після закінчення дії ордеру, повторно відновлюються за рахунок підрядника та/або замовника.

17.35.Відновлення благоустрою при планових роботах, у тому числі твердого покриття, зеленої зони, дорожньої розмітки повинно бути виконано в зазначений в ордері термін.

17.36. Відновлення благоустрою (відбудовчі роботи) на вулицях, у скверах, місцях інтенсивного руху транспорту і пішоходів тощо починається негайно після засипки траншеї (не більше доби), в інших випадках — протягом трьох діб, і закінчується в терміни, вказані в ордері.

17.37. Для забезпечення якісного стану шляхів села, безпеки руху автотранспорту, покращення стану їх благоустрою відновлення розкопування після ремонту, прокладання підземних інженерних мереж та комунікацій на вулицях де було проведено реконструкцію чи капітальний ремонт покриття, проводиться спеціалізованою організацією (підприємством), яка виконувала реконструкцію чи капітальний ремонт вулиці (протягом гарантійного терміну експлуатації).

17.38. Відновлення благоустрою включає відновлення твердого покриття, тротуарів на всю ширину тротуару якщо його ширина не більше 3-х метрів  асфальтобетонною сумішшю або фігурними елементами мощення, трав'яного покрову, висадки зелених насаджень, вивезення зайвого ґрунту, сміття, залишків матеріалів, обладнання, машин та механізмів, інші роботи з відновлення благоустрою.

17.39. Проїзна частина вулиць асфальтується на всю її ширину в разі пошкодження асфальтобетонного покриття більше ніж на 50% його ширини.

17.40.  Після виконання робіт в осінньо-зимовий період замовник зобов'язаний утримувати місце розкопки в належному стані, по мірі потреби прокладання кабельних ліній підсипати її щебенем та відсівом, а в місцях інтенсивного руху автотранспорту та на центральних вулицях  тимчасово відновити холодним асфальтобетоном.

17.41. Зруйноване асфальтобетонне покриття під час виконання робіт в осінньо-зимовий період відновлюється не пізніше 30квітня поточного або наступного року.

17.42. Наступний ордер на виконання робіт одному і тому ж замовнику (підряднику), видається після повного відновлення благоустрою по ордеру, термін дії якого закінчився.

17.43.Видача ордеру на встановлення захисно-охоронної огорожі з частковим (повним) зайняттям тротуару чи проїжджої частини вулиці, проводиться згідно розпорядження сільського голови та технічних умов відповідного підрозділу Національної поліції

17.44. Підприємства, установи, організації,фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані оформляти ордери на встановлення захисних огорож, каркасу чи риштування, легких огорож місць проведення будівельних та ремонтних робіт. Огорожі мають бути визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил.

17.45. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб’єкти підприємницької діяльності, громадяни, які встановили охоронно-захисні огорожі, зобов'язані забезпечувати безпечний рух пішоходів, дотримуватись санітарних правил утримування прилеглої до огорожі території, складувати будівельні матеріали в межах огорожі, негайно, не більше ніж за добу прибирати на прилеглих до будівельних майданчиків територіях залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, а по закінченні робіт відновити благоустрій території та передати її по акту уповноваженому виконкомом сільської ради органу.

17.46. Виконання робіт по закінченню вказаних в ордері термінів ( без продовження ордеру) - заборонено. Роботи вважаються самовільними і негайно припиняються. Порушник несе відповідальність згідно чинного законодавства.

17.47. Якщо організація (підприємство) - власник ордеру - протягом п'яти діб з дати дії ордеру з різних об'єктивних причин не приступила до виконання робіт, та при цьому повідомила уповноважений орган, термін дії ордеру може переноситись згідно листа організації.

17.48. Уразі різних об'єктивних причин, а також внаслідок порушень при проведенні робіт за ордером з боку замовника (підрядника) ордер анулюється. Якщо організація (підприємство), власник ордеру, протягом п'яти діб з моменту дії ордеру з різних причин не приступила до виконання робіт, і при цьому не повідомила уповноважений орган, ордер анулюється. Для проведення робіт організацією оформляється новий ордер.

17.49. Якщо ремонтні роботи по аварійному ордеру не завершені в зазначені терміни, власник ордера повинен переоформити його на плановий ордер в установленому порядку.

17.50.  Підключення нових абонентів до інженерних мереж водо-, тепло­та енергопостачальних організацій (підприємств) відбувається тільки при наявності довідки про повне відновлення благоустрою (в разі, якщо для підключення виконувались роботи, пов'язані з порушенням існуючого благоустрою).

17.51. При виконанні робіт забороняється:

-         засипати землею та будівельними матеріалами дерева, кущі, газони, люки колодязів, геодезичні знаки, проїжджу частину вулиць, тротуари;

-         псувати існуючі споруди, зелені насадження, інші елементи благоустрою;

-         відкачувати воду з колодязів, траншей і котлованів та резервуарів прямо на тротуари та проїжджу частину вулиць;

-         залишати на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах землю та будівельне сміття після закінчення робіт;

-         займати не відведені площі для складування матеріалів, огороджувати територію для проведення робіт більше відведеної;

-         перегороджувати проходи і проїзди у двори, порушувати нормальний проїзд автотранспорту і рух пішоходів.

17.52. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку.

17.53Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

-                            протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;

17.54. Пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

-                            ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;

-                            здійсненні ремонту інженерних мереж;

-                            видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

-                            прокладанні нових інженерних мереж;

-                            виконанні інших суспільно необхідних робіт.

 17.55. У випадках пошкодження чи знищення елементів благоустрою, винна юридична чи фізична особа усуває пошкодження (відновлює елементи благоустрою) власними силами або за домовленістю з балансоутримувачем перераховує на його рахунок суму відновної вартості відповідно до вимог чинного законодавства.

17.56. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

17.57.У разі якщо пошкодження чи знищення елементів благоустрою здійснюється балансоутримувачем у ході усунення аварії на власних інженерних мережах чи власних об'єктах або якщо особу, яка пошкодила чи знищила елементи благоустрою, не виявлено, відновлювальні роботи проводяться за рахунок власника об'єкта благоустрою.

17.58. Замовники, підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємниць-

кої діяльності, громадяни у сфері будівництва зобов'язані:

-          утримувати в належному стані (здійснювати прибирання, покіс трави тощо) та у встановленому порядку огороджувати земельні ділянки, що відведені уповноваженими органами під будівництво;

-          здійснювати виконання будівельних (монтажних) робіт (у тому числі з реконструкції та нового будівництва) з додержанням будівельних норм та правил на підставі дозволу на виконання будівельних робіт, який видається Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у встановленому порядку. Забороняється закриття вказаних робіт без належного та якісного проведення благоустрою території;

-          виконувати земляні, будівельні, ремонтні, монтажні та інші роботи на об'єктах благоустрою, що тягнуть погіршення благоустрою (пошкодження чи знищення елементів або об'єктів благоустрою, порушення умов благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, розміщення конструкцій, матеріалів та обладнання) на підставі дозволу (ордера) виданого уповноваженим виконкомом сільської ради органом.Забороняється закриття вказаних робіт та закриття дозволу (ордера) без належного та якісного відновлення благоустрою території. Про закінчення робіт, замовником цих робіт в обов'язковому порядку повідомляється уповноважений виконкомом сільської ради орган;

-          проводити ремонтні роботи на фасадах будинків і споруд з обов'язковим використанням заходів техніки безпеки та проти пилових засобів (захисної сітки, плівки, легких огорож);

-          у встановленому порядку отримувати дозвіл (ордер) на встановлення риштування, каркасно-плівкових та інших легких огорож під час ремонту (реконструкції) елементів будівель, споруд, що пов'язано з погіршенням благоустрою, виконувати умови такого дозволу (ордера) та проводити роботи відповідно до вимог цих Правил та чинного законодавства;

-          встановлювати огорожі місць проведення будівельних та ремонтних робіт визначених типів відповідно до вимог будівельних норм та правил, інших нормативних актів;

-          у період проведення робіт з улаштування місць паркування автомобілів на об'єктах благоустрою у встановленому порядку отримувати відповідний дозвіл (ордер) на проведення робіт, пов'язаних з тимчасовим погіршенням благоустрою;

-          проводити підземні та будівельні роботи, насипання  ґрунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, з чітким додержання вимог та умов проекту організації будівництва, державних будівельних, санітарних норм та правил. Забороняєтьсязакриття вказаних робіт без належного та якісного відновлення благоустрою території;

-          прибирати не рідше ніж один разза добу, на територіях прилеглих до будівельних майданчиків або місць проведення будь-яких ремонтно-будівельних робіт, залишки будівельних матеріалів, ґрунту і сміття, що виникли у процесі зазначених робіт;

-          не допускати випадків виїзду автотранспорту з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць із забрудненими колесами;

-          організувати механічне або ручне очищення і миття автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків на проїзну частину вулиць;

-          вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів (шляхом встановлення додаткових бортів та тенту) і розчинів, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря;

17.59. Здійснювати реконструкцію будинків у частині зміни деталей фасаду виключно на підставі:

-          позитивного висновку уповноваженого на те виконавчим комітетом сільської ради органом;

-          узгодженого в установленому порядку проекту, виконаного проектною організацією, яка має відповідну ліцензію;

-          дозволу Інспекції держаного архітектурно-будівельного контролю на проведення будівельних робіт;

-          не допускати позанормового накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях, виконувати заходи по запобіганню запилювання повітря;

-          не допускати відкачування та виливання води на проїзну частину вулиць, тротуари, у водойми, а також відведення стічних вод на тротуари, шляхи та інші місця, не передбачені технологією відводу стічних вод;

-          проводити комплексний благоустрій відповідної території при здачі в експлуатацію об'єктів нового будівництва, реконструкції, капітального ремонту будівель чи споруд;

-          не допускати забруднення, самовільної зміни межі акваторії та прибережних смуг водних об'єктів;

-          не допускати прокладання трубопроводів інженерних мереж на поверхні шляхів, тротуарів, пішохідних доріжок;

-          проводити роботи по будівництву підземних комунікацій на вулицях з інтенсивним рухом транспорту і пішоходів в максимально короткий строк, як правило, в нічний час;

-          розриття шляхового покриття вулиць, розриття тротуарів, дорожніх об'єктів протягом 3 роківпісля їх будівництва або капітального ремонту виконується виключно за розпорядженням сільського голови (рішенням виконкому сільської ради), оформленого у встановленому порядку;

-          улаштування паркувальних місць автостоянок, нових доріг, в'їздів, перекриття, зменшення (звуження) проїжджої частини дороги здійснюється за письмовим розпорядженням сільського  голови (рішенням виконкому міської ради), оформленого   у встановленому порядку.

17.60. Суб'єкти у сфері будівництва зобов'язанізабезпечити утримання, очищення від засмічення, забруднення земельних ділянок, виділених під будівництво, будівельних майданчиків, та прилеглу до них територію в радіусі 25 метрів,зелені насадження, місця прокладання інженерних комунікацій від дня передачі таких ділянок для будівництва.

17.62.При проектуванні, будівництві, реконструкції об'єктів обов'язковопередбачається:

будівництво прохідних каналів (тунелів) для прокладки інженерних комунікацій та комунікацій зв'язку. При виконанні будівельних робіт в існуючій забудові, для отримання дозволу на будівельні, або ремонтні роботи виконавець робіт в обов'язковому порядку надає договір на право користування земельною ділянкою, на якій проводяться роботи, або документ, який посвідчує право власності на землю;

комплексний благоустрій відповідної території, у тому числі безперешкодний доступ до об'єктів та елементів благоустрою і можливість їх використання інвалідами та особами з обмеженими можливостями;

розміщення гаражів-стоянок або улаштування спеціальних майданчиків для паркування з нормативною кількістю машино-місць відповідно до чинних державних будівельних норм;

організація архітектурно-декоративного освітлення об'єктів благоустрою з додержанням вимог органів архітектури та будівельних норм та правил.

17.63.Проектування, будівництво та реконструкція об'єктів комплексного благоустрою територій здійснюються на основі проектів забудови території житлових районів, мікрорайонів (кварталів), санітарних норм і правил, умов безпеки руху транспорту та пішоходів, етапності будівництва, реконструкції і капітального ремонту на підставі проекту, погодженого органом архітектури.

17.64.Роботи з комплексного благоустрою територій, розташованих над інженерними мережами та комунікаціями, виконуються з дотриманням умов та нормативів щодо безпечної експлуатації таких інженерних мереж та комунікацій.

17.65.Планування і забудова меж території села Агрономічне, формування жилих районів, розробка проектних рішень, будівництво і реконструкція будинків, споруд та їх комплексів без пристосування для використання громадянами з обмеженими фізичними можливостями не допускається.У тих випадках, коли з об'єктивних причин неможливо пристосувати для громадян з обмеженими фізичними можливостями діючі об'єкти, за рішенням органу місцевого самоврядування за участю відповідних підприємств, установ, організацій , фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності створюються інші сприятливі умови життєдіяльності громадян з обмеженими фізичними можливостями, зокрема будівництво спеціальних об'єктів.

18. Механізоване та ручне прибирання та утримання територій, вчинення протиожеледних заходів

18.1. Покриття проїжджої частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, алей, тощо за кошти місцевого бюджету - покладається на уповноважені виконкомом сільської ради органи.

18.2. Покриття дворів, тротуарів, проїжджої частини вулиць, провулків, прилеглих до житлового фонду територіальної громади, покладається на уповноважені виконкомом сільської ради органи.

18.3. Покриття дворів, тротуарів, проїжджої частини проїздів, прилеглих до житлового фонду установ, організацій - покладається на відповідні установи, організації.

18.4. Покриття тротуарів, проїжджої частини (внутрішньобудинкових) доріг, територій, суміжних (прилеглих) з приватними домоволодіннями на відстані 5 метрів по периметру, - покладається на  балансоутримувачів, власників або користувачів домоволодінь.

18.5. Покриття дворів, тротуарів, проїжджої частини, територій, прилеглих до будівель громадської забудови, прибудинкової території, у тому числі будівель, що утримуються ОСББ, - покладається на балансоутримувача будівель, ОСББ.

18.6. Покриття дворів, тротуарів, майданчиків, проїжджої частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування підприємствам, установам, організаціям, фізичним особам - суб’єктам підприємницької діяльності, - покладається на відповідні підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності,  які є власниками або користувачами таких ділянок.

18.7. Покриття тротуарів, територій, прилеглих до торговельних точок, об'єктів побутового обслуговування, громадського харчування, магазинів та інших об'єктів, майстерень, підприємств, установ, організацій  на відстані  15метрів  попериметру об’єкту чи землекористування та до проїжджої частини вулиці - покладається на суб'єктів господарювання, що утримують або експлуатують вказані об'єкти.

18.8. Покриття тротуарів, територій, прилеглих до палаток, ларьків, кіосків, інших об'єктів виносної вуличної торгівлі на відстані  10 метрів попериметру об’єкту — покладається на суб'єктів господарювання, що утримують або експлуатують вказані об'єкти.

18.9. Території охоронних зон ліній електропередач, ліній телефонного зв'язку - покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують.

18.10. Території прилеглих до індивідуальних гаражів, сараїв, льохів на відстані 5метрів навколо них- покладається на їхвласників або користувачів гаражів.

18.11.Прилеглих до гаражних товариств, гаражно-будівельних підприємств, гаражно-будівельних кооперативів, автостоянок на відстані  10-тиметрів  по  периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці - покладається на власників або керівників вказаних підприємств.

18.12. Прилеглих до господарських та інших споруд на відстані  10-тиметрів попериметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці покладається на власників або користувачів цих споруд.

18.13. Прилеглих до трансформаторних, газорозподільних, розподільчих шаф, щитів та інших технічних елементів на відстані  10-ти м по периметру об’єкту та до проїжджої частини вулиці - покладається на підприємства, організації, установи на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти.

18.14. Лісопарків та посадок — покладається на балансоутримувача або на уповноважену особу за рішенням виконкому сільської ради;

18.15. Місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, крім кінцевих, де відсутні об'єкти торгівельної діяльності та які розміщені не на прибудинковій території — покладається на осіб, визначених виконавчими органами сільської  ради на відстані  5 метрів по периметру від облаштування зупинки;

18.16.  Парковок автотранспорту - покладається на осіб, які є їх балансоутримувачами, та осіб, яким вказані території надані у користування згідно з договором на відстані  5-ти метріввід облаштування об’єкту та до проїжджої частини вулиці;

18.17. Спортивних, дитячих комплексів, меморіальних, рекреаційних та санітарно-захисних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів та майданчиків для дозвілля та відпочинку - покладається на їх балансоутримувачів, якщо інше не передбачено угодами на здійснення благоустрою;

18.18. Рішенням виконкому сільської ради за підприємствами, організаціями, установами, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути закріплені для прибирання та утримання інші території в межах села.

18.19. Прибирання територій, які відведені під проектування та забудову, прилеглої території на відстані 20-ти метрів по периметру споруд та до проїжджої частини вулиці, здійснюється підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами-суб'єктами  підприємницької діяльності.

18.20. Місця встановлення сміттєзбірників та території на відстані 5-ти метрів навколо них- покладається на підприємство, установу,  яке утримує зазначену територію.

18.21. Рішенням виконавчого комітету сільської ради за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами  - суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути закріплені з визначенням розміру для утримання у належному стані інші території в межах відповідного району села.

19. Зимове прибирання суб'єктами у сфері благоустрою відповідних територій

Забезпечення нормального руху пішоходів та транспорту  включає:

19.1. Підмітання та зсув снігу. Роботи по прибиранню снігу та льоду суб'єкти у сфері благоустрою зобов'язані розпочинати з настанням снігопаду. Від снігу та льоду в першу чергу очищають тротуари, дороги до під'їздів житлових будинків, місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів. Дозволяється свіжий сніг укладати у вали на вулицях, алеях, скверах за винятком території місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, для подальшого вивезення.

19.2. Видалення снігу та снігово-льодяних утворень. Забороняється сколювати лід на тротуарах, вимощених фігурними елементами. При переміщенні снігу з тротуару на проїжджу частину вулиці чи дороги для його механізованого видалення снігові вали розміщуються на відстані не більше ніж 1 мвід бордюру. Формування снігових валів не допускається на перехрестях, пішохідних доріжках, місцях для зупинки маршрутних транспортних засобів, місцях для паркування, в місцях в'їзду у двори і на внутрішньобудинковій території, а також на територіях зелених насаджень. Зібрані сніг, лід, бруд та сміття повинні  вивозитися на відведені для цього ділянки або  сміттєзвалище, інші місця, визначені виконкомом сільської ради.

19.3. Усунення слизькості. Під час ожеледиці необхідно посипати (обробляти) тротуари, переходи через вулиці, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, речовинами, що виключають ковзання. Боротьба з ожеледицею на проїжджій частині та тротуарах здійснюється шляхом посипання (оброблення) піском, шлаком, піщано-соляною сумішшю, іншим протиожеледних реагентом. При таненні снігу та льоду мокрий сніг, пісок та бруд вичищають.

19.4. Тротуари, доріжки у скверах, алеях, сходи при будинку культури і  школи місця для зупинки маршрутних транспортних засобів, розташовані напроти будинків та споруд, а також небезпечні для проїзду автотранспорту і проходу пішоходів місця посипають (обробляють) піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами, реагентами юридичні особи, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, за якими закріплені ці ділянки для утримання, або особи, яким такий обов'язок переданий за договором.

19.5. Механізоване посипання (оброблення) піщаною або змішаною сумішшю, іншими дозволеними для цієї мети матеріалами, реагентами проїжджої частини, вулиць, шляхопроводів, перехресть, тощо проводиться в порядку, визначеному виконкомом сільської ради;

19.6. Балансоутримувачі або особи, які утримують відповідні території закріплені за ними відповідно договору або визначені чинними Правилами зобов'язані:

-          мати власний необхідний для прибирання снігу і льоду ручний інвентар (лопати, мітли, льодоруби тощо);

-          мати достатній запас матеріалу (пісок, шлак тощо) для своєчасного проведення протиожеледних заходів;

-          території прибирання очищати від снігу та льоду, та обробляти їх піском та іншими притиожеледними засобами;

-          своєчасно очищати дахи, водостічні труби, карнизи від льоду із забезпеченням заходів безпеки (встановлення огорож на тротуарах, пішохідних зонах і негайним прибиранням скинутого снігу та льоду).

19.7. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни зобов'язані укладати договори з відповідними підприємствами про прибирання, у тому числі механізоване, посипання піщаною сумішшю та іншими дозволеними для цього матеріалами вулиць, перехресть, тротуарів, закріплених за ними територій, та інші дії або проводити ці роботи самостійно.

19.8. Забороняється вивезення снігу, льоду у місця, які не призначені для цього.

19.9. В період з 1 квітня до 1 жовтня прибирання здійснюється в загальному порядку.

20. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою

20.1. На об'єктах благоустрою забороняється:

-          виконувати земляні, будівельні та інші роботи без дозволу (ордеру), виданого в установленому чинним законодавством порядку;

-          вчиняти дії, що негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд, у тому числі робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд;

-          самовільно влаштовувати городи, створювати, пошкоджувати або знищувати зелені насадження, висаджувати дерева, кущі тощо;

-          вивозити, виносити, викидати та/або звалювати в не відведених для цього місцях будь-які відходи, траву, гілля, деревину, листя, сніг тощо, влаштовувати несанкціоновані звалища;

-           розміщення друкованої реклами безпосередньо на зовнішніх поверхнях будівель, споруд, опорах, деревах тощо;

-          забруднювати довкілля, місця загального користування та інші території будь-якими відходами, сміттям, лушпинням від насіння, недопалками тощо;

-          спалювати будь-які відходи промислового, побутового  або природного походження, траву, гілля, деревину, листя тощо;

-          встановлювати самовільно тимчасові або постійні огорожі та відгородження;

-          перекривати проїзди, проходи загального користування будь-якими засобами без відповідного на те дозволу виданого в установленому порядку.

-          складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

-          складувати будівельні та інші матеріали, конструкції, будь-які відходи, накопичення снігу та льоду та інше, крім випадків передбачених чинними Правилами;

-          захаращувати територію будь-якими матеріалами, конструкціями, будь-якими відходами та інше.

-          порушувати правила складування, зберігання, розміщення, транспортування, утилізації та використання будь-яких відходів;

-          використовувати не за призначенням контейнери та урни для збору сміття та твердих побутових відходів;

-          виливати рідину, викидати будь-які відходи, будівельні матеріали, здійснювати очистку одягу та килимів, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон, сходів та дахів будинків, споруд;

-          наклеювати оголошення, інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки та інші інформаційно-довідкові матеріали у невизначених спеціально для цього місцях;

-          встановлювати самовільно об'єкти (будь-які конструкції) зовнішньої реклами та торгівлі тощо;

-          встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

-          влаштовувати стоянки суден, катерів, інших моторних плавучих засобів у межах територій зон відпочинку;

-          випасати худобу, свійську птицю без нагляду, залишати на об'єктах благоустрою екскременти фауни;

-          здійснювати ремонт, машин, механізмів у не відведених для цього місцях (крім випадків проведення негайного ремонту при аварійній зупинці, непердбаченій ситуації);

-          здійснювати технічне обслуговування, миття транспортних засобів поблизу дитячих, спортивних майданчиків, зон відпочинку, колодязів, скважин питної води громадського користування, під’їздів житлових будинків, тощо ;

-          підключатися самовільно  без дозволу  уповноваженого органу сільської ради до будь-яких  інженерних мереж та комунікацій села;

-          займати самовільноземельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею;

-          самовільно встановлювати та/або будувати гаражі, господарські будівлі, встановлювати засоби обмеження руху автотранспорту та пішоходів, перекривати між дворові і між квартальні проїзди;

-          використовувати земельні ділянки не за цільовим призначенням;

-          здійснювати діяльність, яка негативно впливає на довкілля при відсутності позитивного висновку державної екологічної експертизи, проектної документації об'єктів будівництва, реконструкції;

-          здійснювати викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря без відповідного на те дозволу;

-          засмічувати, забруднювати водні об'єкти та водні ресурси та їх прибережні захисні смуги;

-          перевищувати  норми забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів;

-          вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси;

-          вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

20.2. Обмеження (обтяження) на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою.

20.2.1. На використання власником або землекористувачем земельної ділянки або її частини може бути встановлено обмеження (обтяження) в обсязі, передбаченому законом або договором. Перехід права власності або права користування земельною ділянкою не припиняє встановленого обмеження (обтяження).

20.2.2Право на земельну ділянку може бути обмежено законом або договором у випадках, передбачених Земельним кодексом України, а також інших випадках, встановлених законом.

20.3. Правовий режим земель охоронних зон визначається чинним законодавством України. 20.3.1.Охоронні зони створюються:

-         навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, тощо з метою охорони і захисту їх від несприятливих антропогенних впливів;

-         уздовж ліній зв'язку, електропередачі, земель транспорту, шляхопроводів, навколо промислових об'єктів для забезпечення нормальних умов їх експлуатації, запобігання ушкодження, а також зменшення їх негативного впливу на людей та довкілля, суміжні землі та інші природні об'єкти.

20.3.2. Правовий режим земель зон санітарної охорони визначається чинним законодавством. Зони санітарної охорони створюються навколо об'єктів, де є підземні та відкриті джерела водопостачання, водозабірні та водоочисні споруди, водоводи, об'єкти оздоровчого призначення та інші, для їх санітарно-епідеміологічної захищеності. У межах зон санітарної охорони забороняється діяльність, яка може призвести до завдання шкоди підземним та відкритим джерелам водопостачання, водозабірним і водоочисним спорудам, водоводам, об'єктам оздоровчого призначення, навколо яких вони створені.

20.3.3.Правовий режим земель санітарно-захисних зон визначається чинним законодавством України. Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами виділення шкідливих речовин, запахів, підвищених рівнів шуму, вібрації, ультразвукових і електромагнітних хвиль, електронних полів, іонізуючих випромінювань тощо, з метою відокремлення таких об'єктів від територій житлової забудови.

20.3.4. У межах санітарно-захисних зон забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням людей.

20.3.5. Прибережні захисні смуги є природоохоронною територією з режимом обмеженої господарської діяльності. У прибережних захисних смугах  навколо водоймищ тощо забороняється:

-         розорювання земель (крім підготовки ґрунту для залуження і залісення),а також садівництво та городництво;

-         зберігання та застосування пестицидів і добрив;

-         влаштування загонів для худоби;

-         будівництво будь-яких споруд (крім гідротехнічних, гідрометричних та лінійних), у тому числі баз відпочинку, дач, гаражів та стоянок автомобілів;

-         влаштування звалищ сміття, гноєсховищ, накопичувачів рідких і твердих відходів виробництва, кладовищ, скотомогильників, полів фільтрації тощо;

-         миття та обслуговування транспортних засобів і техніки.

20.3.8. На землях рекреаційного призначення забороняється діяльність, що перешкоджає або може перешкоджати використанню їх за призначенням, а також негативно впливає або може вплинути на природний стан цих земель. Порядок використання земель рекреаційного призначення визначається законом.

21. Вимоги щодо утримання тварин

21.1. Вимоги щодо утримання тварин розроблені у відповідності з чинним законодавством України.

21.2 Вимоги поширюються на підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, громадян, крім установ Міністерства оборони, Служби безпеки і Підрозділом Національної поліції України.

21.3. Підприємства, установи, організації, фізичні особи – суб'єкти підприємницької діяльності, громадяни - власники собак, котів і інших тварин зобов'язані суворо дотримуватись санітарно-гігієнічних норм і правил їх утримання при умові обов'язкового забезпечення безпеки людей.

21.4. При додержанні вимог чиних  Правил дозволяється утримувати:

21.4.1.Кількість тварин у залежністі від розміру та стану житлової площі помешкання, відповідно до ветеринарно-зоогігієнічних вимог,  в яких проживає одна сім'я, а також у будинках, що належать громадянам на правах приватної власності. У квартирах, де проживає кілька сімей, допускається тримання собаки або кота лише за згодою всіх мешканців квартири.

21.4.2. Собак, котів, хижих тварин, птахів - у «Зоокутках», «Живих кутках», освітніх, санаторно-курортних і оздоровчих закладів з дозволу санітарно-епідеміологічних і ветеринарної служб.

21.4.3. Фізичні та юридичні особи, які утримують домашніх тварин, зобов'язані дотримуватися вимог нормативно-правових актів, санітарно-гігієнічних і ветеринарних норм та правил, а також не допускати порушень прав і законних інтересів інших фізичних і юридичних осіб та не створювати загрози безпеці людей, а також інших тварин.

21.4.4. Спеціальні місця (майданчики) для вигулу тварин визначаються у встановленому порядку з урахуванням санітарних норм та правил;

21.4.5.Місце утримання тварин повинно бути оснащено таким чином, щоб забезпечити необхідні простір, температурно-вологісний режим, природне освітлення, вентиляцію та можливість контакту тварин із природним для них середовищем.

21.4.6. Вимоги щодоутримання домашніх тварин установлюються органами місцевого самоврядування.

21.4.7.Перевезення тварин у транспорті загального користування здійснюється відповідно до правил перевезення тварин у транспорті загального користування.

21.5.При поводженні з тваринами не допускається:

-          використання оснащень, інвентарю, що травмують тварин;

-          примушування тварин до виконання неприродних для них дій, що призводять до травмувань;

-          нанесення побоїв, травм з метою примушування тварин до виконання будь-яких вимог;

-          використання тварин в умовах надмірних фізіологічних навантажень тощо.

-          при проведенні больових процедур обов'язкове застосування знеболюючих препаратів.

21.6.Забороняється:

-          розведення тварин з виявленими генетичними змінами, що спричиняють їм страждання;

-          розведення тварин зі спадково закріпленою агресивністю;

-          примушування до нападу одних тварин на інших, крім випадків використання собак мисливських порід, інших ловчих звірів та птахів для полювання;

-          проведення генетичних змін на тваринах;

-          застосування до тварин фармакологічних та механічних засобів допінгу;

-          інші дії чи бездіяльність, що суперечать принципам захисту тварин від жорстокого поводження.

21.7.Підрозділи та прицівники Національної поліції Україниздійснюють нагляд за дотриманням порядку вигулу домашніх тварин  у громадських місцях та вживають відповідних заходів у разі порушення законодавства про порядок поводження й утримання домашніх тварин.

21.8.Основні принципи захисту тварин від жорстокого поводження

21.8.1.Поводження з тваринами ґрунтується на таких принципах:

-          жорстоке поводження з тваринами є несумісним з вимогами моральності та гуманності, спричиняє моральну шкоду людині;

-          забезпечення умов життя тварин, які відповідають їх біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

-          заборона пропаганди жорстокого поводження з тваринами, заклики до жорстокого поводження з ними, а також пропаганда мисливства в системі дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної і вищої освіти.

-          заборона жорстоких методів умертвіння тварин;

-          відповідальність за жорстоке поводження з тваринами;

21.9.Собаки, незалежно від породи, належності та призначення, у тому числі й ті, що мають нашийники з номерними знаками і намордники, але знаходяться без власника на вулицях,  ринках, у скверах, садах, на алеях,  у громадському транспорті, дворах та інших громадських місцях, вважаються безпритульними і підлягають вилову.

21.10.Тимчасовій ізоляції підлягають собаки, коти та інші домашні тварини в разі, якщо на це є відповідне рішення органів санітарно-епідеміологічної служби та ветеринарної медицини, а також ті, що завдали тілесних ушкоджень людині або іншій домашній тварині. Тимчасова ізоляція домашніх тварин може проводитись у примусовому порядку, якщо домашня тварина є небезпечною для оточуючих.

21.11.Тимчасово ізольовані домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову повинні бути обстежені і після висновків державної установи ветеринарної медицини про стан здоров'я тварин повертаються власникам (після сплати витрат на обстеження і утримання), а в разі виявлення обставин, що можуть загрожувати життю та здоров'ю оточуючих, передаються спеціалізованим організаціям для подальшого лікування чи умертвіння.

21.12.Для забезпечення вилову та тимчасової ізоляції собак, котів та інших домашніх тварин органами місцевого самоврядування можуть створюватися комунальні служби або підприємства з питань утримання та поводження з тваринами в населених пунктах відповідно до місцевих програм регулювання чисельності тварин у населених пунктах.

21.13.Вилов собак, котів та інших домашніх тварин окремими громадянами забороняється, крім випадків, коли ці тварини є небезпечними для оточуючих та проявляють агресивність, створюючи загрозу безпеці людей.

21.14.Вилов собак, котів та інших домашніх тварин, як правило, проводиться за відсутності сторонніх осіб із 5-ї до 7-ї години або після 20-ї години (влітку - після 22-ї години).

21.15.Виловлені безпритульні домашні тварини протягом семи днів з дня їх вилову обов'язково утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути повернуті власникам із дозволу ветеринарної установи після пред'явлення реєстраційного посвідчення та оплати вартості  витрат на вилов і утримання.

21.16.Виловлені бродячі домашні тварини протягом п'яти днів з дня їх вилову утримуються на карантинних майданчиках служби або підприємства, що здійснює вилов, і можуть бути передані спеціалізованим організаціям за їх бажанням для передачі їх у спеціалізовані притулки.

21.17.Якщо протягом двох місяців з моменту заявлення про затримання безпритульної тварини не буде виявлено її власника або він не заявить про своє право на неї, право власності на цю тварину переходить до особи, у якої вона була на утриманні та в користуванні.

21.18.У разі відмови особи, у якої безпритульна тварина була на утриманні та в користуванні, від набуття права власності на неї ця тварина переходить у власність територіальної громади, на території якої її було виявлено.

21.19.Повернені власникам тварини підлягають щепленню проти сказу.

21.20.Власники зобов'язані протягом тридцяти днів утримувати таких тварин в ізольованому приміщенні і за вказівкою ветеринарної установи доставляти їх для огляду.

21.21. Власники або утримувачі собак, котів та інших тварин зобов’язанні:

21.21.1. Щороку реєструвати /перереєстровувати/ собак, котів та інших тварин віком від двох місяців і більше та проводити щорічне обов'язкове щеплення проти сказу.

21.21.2. Реєстрація проводиться в підприємствах та організаціях житлово-комунального господарства, ОСББ по місцю проживання власника або утримувача, або у відповідних органах самоорганізації населення.

21.21.3.Щороку проводити реєстрацію /перереєстрацію/ великої рогатої та дрібної худоби і коней, їх щеплення проти «сибірки», необхідні діагностичні дослідження на інфекційні хвороби. Реєстрація проводиться відповідними підрозділами санітарно-епідеміологічної служби.

21.21.4.Щороку доставляти собак, а у випадках, коли ветеринарна служба визнає за необхідне  також і котів, інших тварин у ветеринарну установу для огляду, імунізації проти сказу і лікувально-профілактичних обробок.

21.21.5.Тримати собак для охорони підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності інших територій на прив'язі або в спеціально обладнаних приміщеннях (вольєрах).

21.21.6.Про наявність собак застерігати відповідною табличкою, що вивішується на огороджену територію (при вході) та встановлювати дзвінок.

21.21.7.Не допускати, щоб собаки, коти забруднювали квартири, сходові площадки та інші місця загального користування в будинках, дворах і на вулицях.

21.21.8.Про захворювання собаки, кота чи хижої тварини негайно повідомляти ветеринарну установу.

21.21.9. Здавати старих і зайвих собак і котів у відповідну визначену виконавчим комітетом сільської ради організацію, яка здійснює вилов бродячих та хворих тварин.

21.21.10. Негайно повідомляти заклади охорони здоров'я і ветеринарної служби про випадки укусу або травмування собакою, котом чи хижою твариною людини, або домашньої тварини.

21.21.11.Виводити собак на вулиці та інші території загального користування з обов'язковим забезпеченням безпеки людей тільки  під наглядом на короткому повідку і в наморднику крім собак дрібних порід та порід собак на яких у реєстраційних посвідченнях зроблено відповідну відмітку.

21.21.12.Перевезення собак і котів усіма видами громадського транспорту з додержанням Правил, діючих на даному виді транспорту, при обов'язковому забезпеченні безпеки людей і наявності намордника, короткого повідка.

21.21.13. Вигулювати собак в місцях (за наявності), спеціально відведених та облаштованих для цієї мети підприємствами та організаціями житлово-комунального господарства, ОСББ або виконкомом сільської ради.

21.22. Особа, яка утримує домашню тварину, зобов'язана:

-          забезпечити домашній тварині необхідні умови, що відповідають її біологічним, видовим та індивідуальним особливостям;

-          дотримуватися санітарно-гігієнічних  норм експлуатації жилого приміщення, де утримується домашня тварина (місце постійного утримання), та норм співжиття.

21.23.Особи, які утримують домашніх тварин, мають право з'являтися з ними поза місцями їх постійного утримання (супроводжувати їх).

21.24. Супроводжувати домашню тварину може особа, яка досягла 14-річного віку.

21.25. Особа, яка супроводжує тварину, зобов'язана забезпечити:

-          безпеку оточуючих людей і тварин, а також майна від заподіяння шкоди супроводжуваною домашньою твариною;

-          безпеку супроводжуваної домашньої тварини;

-          безпеку дорожнього  руху при проходженні з домашньою твариною біля транспортних шляхів і при їх переході шляхом  безпосереднього контролю за її поведінкою.

21.26.При супроводженні домашніх тварин не допускається залишати їх без нагляду.

21.27.Дозволяється утримувати:

-          домашніх тварин - у квартирах, де проживає кілька сімей, - лише за письмовою згодою всіх мешканців квартири. При цьому не дозволяється утримувати домашніх тварин у місцях загального користування;

-          домашніх тварин - у вільному вигулі на ізольованій, добре огородженій території (в ізольованому приміщенні) на прив'язі або без неї;

-          домашніх тварин - юридичними особами: для охорони - в обладнаних приміщеннях або на прив'язі; для дослідної мети - у вольєрах, біологічних клініках (віваріях) або в розплідниках.

21.28. Власникам або утримувачам собак, котів та інших тварин забороняється:

21.28.1. Утримувати собак, котів і хижих тварин не зареєстрованими.

21.28.2.Утримувати собак і котів у місцях загального користування  коридорах, підвалах, на сходових площадках, горищах, тощо .

21.28.3. Продавати собак, котів та інших тварин у невстановлених для цього місцях.

21.28.4.Жорстоко поводитись з собаками, котами та іншими тваринами, залишати бездоглядними, або безцільно знищувати їх.

21.28.5 Викидати трупи собак, котів та інших тварин, або захоронювати їх у невідведених для цього місцях.

21.28.6 Відвідувати з собаками магазини, підприємства громадського харчування, об'єкти соціального, культурного та побутового призначення.

21.29. Правила поводження з домашніми тваринами, що виключають жорстокість.

21.29.1. При поводженні з домашньою твариною особа, яка її утримує, зобов'язана:

-          дбати про домашню тварину, забезпечити їй достатню кількість їжі та постійний доступ до води;

-          надавати можливість домашній тварині здійснювати необхідні рухи, контактувати з собі подібними;

-          забезпечити наявність намордника, повідка, що необхідні для здійснення вигулу домашньої тварини поза місцем її постійного утримання;

-          забезпечити наявність на домашній тварині нашийника з ідентифікуючими позначками;

-          забезпечувати своєчасне надання домашній тварині ветеринарних послуг (обстеження, лікування, щеплення тощо);

-          негайно повідомляти медичну або ветеринарну установу про випадки заподіяння домашньою твариною ушкоджень здоров'ю людині або іншим тваринам;

-          негайно доставляти домашню тварину, яка вчинила дії, передбачені абзацом сьомим цієї статті, у ветеринарну установу для огляду;

-          запобігати неконтрольованому розмноженню домашніх тварин.

21.30. Умертвіння тварин.

21.30.1 Умертвіння тварин допускається:

-          для одержання господарсько-корисної продукції;

-          для припинення страждань тварин, якщо вони не можуть бути припинені в інший спосіб;

-          за необхідності умертвіння новонародженого приплоду тварин;

-          при регулюванні чисельності диких тварин і тварин, що не утримуються людиною, але перебувають в умовах, повністю або частково створюваних діяльністю людини;

-          за необхідності умертвіння окремих тварин, які хворі на сказ чи на інше особливо небезпечне захворювання або є носіями особливо небезпечного захворювання;

-          за необхідності оборони від нападу тварини, якщо життя або здоров'я людей знаходиться в небезпеці.

21.31. При умертвінні тварин мають дотримуватися такі вимоги:

-          умертвіння проводиться методами, що виключають передсмертні страждання тварин;

-          приміщення, де проводиться умертвіння, повинно бути відокремлене від приміщення, де утримуються інші тварини;

-          забороняється застосовувати негуманні методи умертвіння тварин, що призводять до загибелі від задушшя, електричного струму, больових ін'єкцій, отруєння, курареподібних препаратів, перегріву, та інші больові методи;

-          переробка тварин дозволяється тільки після їх умертвіння;

-          умертвіння тварин, що страждають, проводиться негайно, якщо їх страждання неможливо припинити іншим чином.

22. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів та розпиття алкогольних та слабоалкогольних напоїв.

22.1. Забороняється куріння тютюнових виробів, розпиття алкогольних та слабоалкогольних напоїв на робочих місцях, в громадських місцях, місцях масового відпочинку громади села  (за винятком місць, спеціально для цього відведених), а саме:

-         в будівлях, спорудах (їх частинах), які доступні або відкриті для населення вільно чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під'їзди;

-         на стадіонах, спортивних майданчиках і залах;

-         на територіях закладів та закладах освіти, шкіл;

-         на територіях та безпосередньо поряд з територіями дитячих майданчиків, дитячих розважальних атракціонів, майданчиків для відпочинку та дозвілля;

-         у приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, інших державних установ.

22.2. Власник або уповноважені ним особи, чи орендарі відповідних споруд, окремих приміщень зобов'язані відвести спеціальні місця для куріння, обладнані витяжною вентиляцією чи іншими засобами для видалення тютюнового диму, а також розмістити наочну інформацію про розташування таких місць та про шкоду, якої завдають здоров'ю людини куріння тютюнових виробів чи інші способи їх вживання. Законом можуть встановлюватися й інші обмеження щодо місць вживання тютюнових виробів.

22.3. У громадських місцях для осіб, які не курять, відводиться не менше ніж 50 % площі цих громадських місць, розміщеної так, щоб тютюновий дим не поширювався на цю територію.

22.4.  Продаж тютюнових виробів, алкогольних та слабоалкогольних  напоїв особам до 18-ти років  на території громади села Агрономічне - заборонено.

 

23.Утримання елементів благоустрою  при розташуванні зовнішньої реклами

23.1. Рекламні засоби (спеціальні конструкції) розташовуються на підставі дозволів на розміщення зовнішньої реклами, наданих у встановленому в органах самоврядування сільської  ради порядку.

23.2. Проведення робіт, пов'язаних з розташуванням (монтажем, реконструкцією, перенесенням, демонтажем) рекламних засобів на  території села, здійснюється на підставі дозволів на проведення відповідних робіт, наданих уповноваженим органом виконкому сільської ради в установленому порядку.

23.3. Виконання робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів на території громади, здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами та організаціями.

23.4. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території села, виконуються з дотриманням правил техніки безпеки, Правил благоустрою території села Агрономічне, БНіП, проекту (схеми) організації дорожнього руху, правил проведення робіт в охоронних зонах інженерних мереж із забезпеченням захисту комунікацій під час проведення цих робіт та наглядом представника підприємства, яке експлуатує відповідні комунікації.

23.5. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів на території населеного пункту, виконуються з обов'язковим відновленням благоустрою місця (території,споруди) у передбачений дозволом термін. Підключення рекламних засобів до існуючих мереж зовнішнього освітлення (за потреби) здійснюється відповідно до вимог, передбачених чинним законодавством.

23.6. У разі проведення робіт, пов'язаних з розташуванням рекламних засобів, на територіях з твердим покриттям (трав'яним покровом) і необхідністю проведення земляних робіт виконується попередня підготовка, яка гарантує максимальне збереження твердого покриття (трав'яного покрову) та необхідну якість його відновлення з використанням аналогічного матеріалу покриття за технологією, яка гарантує його належну якість та відсутність осідання ґрунту.

23.7. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, вважаються закінченими, якщо проведено відновлення твердого покриття, трав'яного покрову, вивезено зайвий ґрунт, сміття, залишки матеріалів та виконано у повному обсязі інші роботи з відновлення благоустрою місця, що підтверджено відповідним актом.

23.8.Забороняється проведення робіт з розташування рекламного засобу, реклами з порушенням визначеного дозволом місця їх проведення (визначеного місця розташування рекламного засобу, реклами), в тому числі при короткостроковому розміщенні рекламного засобу, реклами. Розповсюджувач реклами, рекламного засобу не звільняється від відшкодування шкоди, завданої об'єкту або елементу благоустрою села, та виконання відновлювальних робіт.

23.9. Великоформатні(загальна площа яких перевищує 4,5кв.м)рекламні засоби розташовують-

ся відповідно до комплексного плану благоустрою вулиць села на одному рівні від горизонтальної поверхні ґрунту (дорожнього покриття) та на однаковій відстані від доріг.

23.10. Розташування всіх видів рекламних засобів в оновлених частинах населеного пункту обмежено збереженням просторового сприйняття реконструйованих  вулиць села.

23.11. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках історії та архітектури і в межах зон охорони таких пам'яток дозволяється за погодженням з органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Розміщення зовнішньої реклами на пам'ятках містобудування та архітектури місцевого значення, а також в межах їх охоронних зон обмежено збереженням зовнішнього вигляду архітектурно-історичних ансамблів.

23.12. Рекламні засоби не повинні створювати перешкоди руху пішоходів і транспорту, механізованому прибиранню вулиць, обслуговуванню інженерних мереж і споруд, викошуванню газонів.

23.13. Освітлення зовнішньої реклами повинно бути рівномірним і не засліплювати учасників дорожнього руху, а також не освітлювати квартири житлових будинків.

23.14.Освітлення зовнішньої реклами повинно виконуватися енергозберігаючими приладами.

23.15.Рекламні засоби не повинні виступати джерелами шуму, вібрації, світлових, електромагнітних та інших випромінювань чи полів з порушенням діючих санітарних норм.

23.16.При розміщенні рекламних засобів поблизу перехресть, біля дорожніх знаків,  пішохідних переходів та зупинок транспорту, маршрутних таксі повинна забезпечуватись видимість дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів тощо.

23.17. Виносні рекламні засоби розміщуються на відстані не більше 2 метрів від будинку і тільки при ширині тротуару (пішохідної доріжки) не менше 2 метрів.

23.18.Рекламні засоби, які розташовуються на будинках (у тому числі на дахах) і впритул до них, не повинні вступати у візуальний конфлікт з архітектурою цього будинку та суттєво міняти вигляд їхніх фасадів.

23.19.Забороняється розташування рекламних засобів:

-         на пішохідних доріжках та алеях, якщо це перешкоджає вільному руху пішоходів;

-         на територіях пам'яток садово-паркового мистецтва, природних заповідників, парків, на квітниках та деревах;

-         великорозмірних конструкцій у центральній  частині села, за винятком територій транспортних сполучень, які входять до її складу і характеризуються малою забудованістю.

23.20. Забороняється вчиняти дії по організації, розміщенню реклами, будь-яких рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо безпосередньо на фасадах будинків, будівель, споруд та їх елементів, на парканах, огорожах, стовпах, конструкціях (крім дошок оголошень), деревах, водостічних трубах та інших не відведених для цього місцях. Також, особи причетні до організації та розміщення реклами несуть відповідальність за бездіяльність, що призвела до розміщення реклами, будь-яких рекламних засобів, будь-яких оголошень, плакатів, листівок тощо у невідведених для цього місцях.

23.21. Місця розташування рекламних засобів повинні утримуватися в належному технічному та естетичному стані з забезпеченням їх постійного прибирання та впорядкування; при короткостроковому розміщенні зовнішньої реклами у зв'язку з проведенням спеціальних виставкових заходів, рекламних акцій (з розміщенням наземних рекламних засобів) повинен додатково укладатись договір з уповноваженим виконкомом сільської ради на те органом для забезпечення прибирання території.

23.22. Матеріали, які використовуються при виготовленні усіх типів рекламних засобів, повинні відповідати сучасним вимогам з якості та екологічної безпеки.

23.23. Фундаменти рекламних засобів декоративно оформлюються шляхом їх облаштування плиткою або фарбуються. Вони заглиблюватись на 15-30 см нижче рівня ґрунту (при наявності дозволу на виконання земельних робіт), або розміщуються на поверхні.

23.24. В зимовий період при насипанні поверхового шару ґрунту над фундаментом рекламного засобу або відновленні благоустрою при демонтажі рекламного засобу (відновлення після демонтажу фундаменту рекламного засобу) заборонено використовувати змерзлий, кусковий ґрунт.

23.25. Великоформатні (загальна площа яких перевищує 4,5 кв.м) рекламні засоби повинні мати екранну монолітну конструкцію (місця з'єднань, частини конструкції, силові елементи, опори, торцеві поверхні, елементи кріплення освітлювальної арматури, місця з'єднання з фундаментом закрито обшивним матеріалом) з двосторонньою інформаційною площиною або мати декоративно оформлену зворотну сторону.

23.26. Рекламні засоби повинні утримуватись у належному технічному та естетичному стані з забезпеченням негайного відновлення пошкоджених конструкцій, заміною пошкоджених рекламних сюжетів, постійним оновленням зовнішнього вигляду рекламних засобів та рекламних сюжетів, а також містити реквізити власника рекламного засобу або відповідальної особи.

23.27. Забороняється при заміні рекламного сюжету розташування автотранспортних засобів на території зелених насаджень.

23.28. Відповідальність за технічний, естетичний стан рекламних засобів, розміщеної реклами, стан благоустрою місць розташування рекламних засобів несе власник рекламного засобу (якщо інше не передбачено договором) згідно з чинним законодавством.

23.29. У випадках укладення договору щодо використання елементів благоустрою на місці розташування рекламного засобу між власником рекламного засобу та утримувачем елементу благоустрою села відповідальність за технічний та естетичний стан всього елементу благоустрою населеного пункту несе його утримувач (крім безпосередньо місця розташування рекламного засобу).

23.30. Роботи, пов'язані з розташуванням рекламних засобів, без додержання порядку, визначеного виконкомом сільської  ради, щодо проведення таких робіт та вимог чинних Правил, вважаються незаконними і тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.

23.31. Рекламні засоби, які розташовано з порушеннями порядку розміщення зовнішньої реклами у  межах територіальної громади села Агрономічне,  положення про порядок оплати за тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів у селі   Агрономічне, Правил благоустрою території села (без дозволів, у разі закінчення терміну дії дозволів - без продовження строку дії, у разі скасування дозволу, з недодержанням визначеної у дозволі конструкції рекламного засобу, недодержання визначеного місця розташування рекламного засобу), а також в інших випадках, визначених у нормативно-правових актах або в договорі про тимчасове користування місцями розташування рекламних засобів, підлягають демонтажу в порядку, встановленому органами самоврядування  Агрономічної сільської ради.

23.32. Шкода, завдана при розміщенні зовнішньої реклами внаслідок порушення законодавства з благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації у встановленому чинним законодавством порядку.

 

24. Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності, торгово-посадочних комплексів

24.1.  Забороняєтьсясамовільне встановлення малих архітектурних форм та торгово-посадоч-

них комплексів.

24.2.Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької діяльності , торгово-посадочних комплексів здійснюється їх балансоутримувачами або користувачами.

24.3. Біля кожної малої архітектурної форми, торгово-посадочного комплексу повинно бути зовнішнє штучне освітлення, а також впритул до неї покриття вдосконаленого типу та інші елементи благоустрою відповідно до вимог чинного законодавства та чинних Правил.

24.4.У разі розміщення малої архітектурної форми на відстані більше 2 метріввід тротуару до неї з тротуару повинна бути побудована пішохідна доріжка завширшки 1,5 метра.

24.5.Біля кожної малої архітектурної форми, торгово-посадочного комплексу встановлюється урна для сміття.

24.6.Підключення малих архітектурних форм, торгово-посадочних комплексів до мереж та комунікацій здійснюється з дотриманням умов і правил технічної експлуатації відповідних мереж та комунікацій.

24.7. Забороняєтьсякористуватися малими архітектурними формами, а також пересувними елементами вуличної торгівлі, якщо їх власниками (користувачами) не забезпечене закрите стікання використаної ними води в підземні мережі водовідведення.

24.8. Забороняєтьсяпід час експлуатації малих архітектурних форм, торгово-посадочних комплексів пошкоджувати або знищувати зелені насадження, якщо інше не передбачено узгодженим проектним рішенням, висновком органу охорони навколишнього природного середовища та розрахунком відшкодування втрат озеленення, відповідною угодою.

24.9.Власники або користувачі малих архітектурних форм, торгово-посадочних комплексів при розташуванні їх на зупинках громадського транспорту зобов'язанівстановлювати та утримувати дошки оголошень встановленого зразку.

 

25.  Утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм некомерційного призначення)

25.1.Утримання в належному стані малих архітектурних форм некомерційного призначення, садових лав, покажчиків найменування вулиць, будинкових номерних знаків, меморіальних дощок, та інших елементів благоустрою здійснюють їх балансоутримувачі або відповідальні особи, на об'єктах яких розміщені елементи благоустрою.

25.2.Відповідальність за збереження та контроль за утриманням малих архітектурних форм некомерційного призначення, розташованих на території села, що належать до комунальної власності, покладається на уповноважений орган виконкому сільської ради.

25.3.Садові, паркові лави слід розставляти згідно з планами парків, скверів, зелених зон за погодженням з уповноваженим органом  виконкомому сільської ради, утримувати в справному стані, фарбувати не рідше 1 разу на рік. Садові, паркові лави встановлюються та утримуються підприємствами, що утримують відповідні об'єкти благоустрою. Утримання садових, скверових лав, загорожі включає їх миття, очищення від пилу і снігу, а також поточний ремонт.

   26. Порядок видалення,  пересаджування, утримування зелених насаджень

26.1. Видалення (знесення) дерев, кущів, газонів і квітників на території  села Агрономічне, відповідно до чинного законодавства, здійснюється у разі:

-         реалізації генерального плану розвитку населеного пункту;

-         реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;

-         знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

-         ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах села;

-         відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

-         проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-, теплопостачання та водовідведення, телекомунікаційній і кабельній електромережі;

-         досягнення деревом вікової межі;

-         ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації.

26.2. Видалення та пересаджування дерев, чагарників, газонів, квітників, тощо на території села здійснюється лише у разі наявності спеціального дозволу(ордеру). Ордер видається на підставі рішення (наказу) уповноваженого органу самоврядування сільської ради та акту обстеження зелених насаджень, погодженого з Державним управлінням охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області, після сплати відновної вартості зелених насаджень чи виконання компенсаційної посадки зелених насаджень.

26.3. Оплата відновної вартості зелених насаджень не проводиться у разі:

-         реконструкції або капітального ремонту об’єкта благоустрою;

-         знесення аварійних, сухостійних і фаутних дерев, а також самосійних і порослих дерев з діаметром кореневої шийки не більш як 5 сантиметрів;

-         ліквідації аварійної ситуації на інженерних мережах населеного пункту;

-         відновлення світлового режиму в житловому приміщенні, що затіняється деревами;

-         проведення ремонтних та експлуатаційних робіт в охоронній зоні повітряних ліній електропередачі, на трансформаторній підстанції і розподільному пункті системи енергопостачання, мережі водо-,теплопостачання та водовідведення, телекомунікацій-

ній і кабельній мережі;

-         досягнення деревом вікової межі;

-         ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації;

-         будівництва культових будівель та будівель, необхідних для їх обслуговування, що здійснюється релігійними організаціями, статути (положення) яких зареєстровано в установленому законом порядку (за умови погодження такого будівництва з Мінприроди та Держкомнацрелігій).

26.4. Видалення аварійних, сухостійних і фаутних дерев на об’єкті благоустрою здійснює балансоутримувач на підставі акта обстеження зелених насаджень.

26.5. У процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійної та надзвичайної ситуації, а також у разі коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю людей чи майну громадян та/або юридичних осіб, видалення зелених насаджень здійснюється негайно з подальшим оформленням акта обстеження.

26.6. Видалення зелених насаджень на території меморіальних комплексів та кладовищ на території села здійснюється за рішенням балансоутримувача на підставі акту обстеження зелених насаджень без сплати їх відновної вартості.

26.7. Видалення зелених насаджень на земельній ділянці, яка перебуває у приватній власності, та на присадибній земельній ділянці здійснюється за  рішенням власника земельної ділянки. Відновна вартість зелених насаджень, розташованих на земельній ділянці, що відведена в установленому порядку фізичній або юридичній особі, сплачується під час передачі такої ділянки у власність відповідної особи. У випадках, коли земельну ділянку передано у власність фізичній чи юридичній особі без сплати відновної вартості зелених насаджень, відновна вартість зелених насаджень, що підлягають видаленню, сплачується на загальних підставах (крім випадків видалення зелених насаджень на присадибних ділянках).

26.8. Формування та омолодження шляхом обрізування дерев не є видалення зелених насаджень і проводиться на підставі акта обстеження з дотриманням вимог «Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України», за винятком присадибних ділянок та земель, що перебувають у власності юридичних осіб, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, на яких формування та омолодження шляхом обрізування дерев не потребує складання акта обстеження.

26.9. Відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» всі зелені насадження підлягають державній охороні. За самовільне знищення і пошкодження зелених насаджень юридичні та фізичні особи, винні в заподіянні шкоди зеленим насадженням, самовільній вирубці, невжитті заходів охорони, недбалому та необережному відношенні до об’єктів озеленення, притягаються до відповідальності та відшкодовують завдані збитки у встановленому чинним законодавством розмірі та порядку.

26.10. Утримання зелених насаджень здійснюється згідно чинного законодавства та чинних Правил.

26.11. Утримання об'єктів зеленого господарства включає: догляд за деревами і чагарниками, живоплотами, виткими рослинами, газонами, квітниками, садовими доріжками та майданчиками, малими архітектурними формами, захист зелених насаджень від шкідників і хвороб, садіння квітів, створення газонів, видалення окремих дерев, садіння окремих дерев, обрізання крони дерев, санітарне очищення об'єкту благоустрою.

26.12. Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах території села під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв, шляхопроводів. Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також знесення дерев, які виросли самосівом, здійснюються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету в залежності від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або в оренду-за рахунок коштів їх власників або користувачів.

26.13. Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними, видалення сухостійних, фаутних та аварійних дерев є:

-          на об'єктах благоустрою державної чи комунальної власності - балансоутримувачі цих об'єктів;

-          на територіях підприємств, установ, організацій, фізичних осіб — суб'єктів підприємницької діяльності та прилеглих територіях — вказані особи;

-          на територіях земельних ділянок, які відведені під будівництво, та прилеглих до них ділянок - забудовники чи користувачі (власники) цих територій;

-          на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники;

-          на прибудинкових територіях співвласників багатоквартирного будинку – балансоутримівачі та/або співвласники багатоквартирного будинку.

26.14. Усі роботи по поточному утриманню зелених насаджень на територіях, закріплених за підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності проводяться силами і коштами цих осіб або на договірних засадах з уповноваженим на те органом.

26.15. Догляд за зеленими насадженнями на вулицях, скверах, алеях, майданах, тощо повинен проводитися їх балансоутримувачами або спеціалізованими підприємствами, організаціями зеленого господарства, які укомплектовані спеціальною технікою та механізмами, кваліфікованими спеціалістами, на умовах договору з балансоутримувачем.

26.16. Інвентаризація та облік зелених насаджень здійснюються відповідно до «Інструкції з інвентаризації зелених насаджень у населених пунктах України», затвердженої уповноваженим органом.

26.17. Місця посадки зелених насаджень визначаються за погодженням з уповноваженими органами.

26.18. Містобудівна діяльність у селі Агрономічне проводиться з дотриманням вимог охорони зелених насаджень.

26.19. Під час проведення будь-яких робіт на земельній ділянці, на якій залишилися зелені насадження забудовник зобов'язаний:

-          огородити дерева на території будівництва;

-          у процесі виконання робіт щодо будівництва доріг, тротуарів, асфальтування дворів тощо залишати місця (лунки) для посадки дерев, а також утворювати лунки довкола наявних дерев;

-          копати канави глибше 1 метра для прокладання підземних інженерних мереж і фундаментів на відстані не менше 2 метрів від дерева та 1,5 метра від чагарника;

-          не допускати засипання ґрунтом чагарників та стовбури дерев;

-          зберігати верхній родючий шар ґрунту на всій території забудови, організовувати його зняття, складування та залишати для подальшого використання чи передачі установі, тощо визначеному  виконавчим органом  сільської влади для використання під час створення зелених насаджень;

-          не допускати складування будівельних матеріалів, стоянків машин і механізмів на відстані не менше 2,5 метра від дерева і 1,5 метра від чагарника.

26.20. На території зелених насаджень забороняється:

-          складувати будь-які матеріали;

-          влаштовувати звалища сміття, снігу, льоду тощо;

-          використовувати роторні снігоочищувальні машини для викидання снігу на зелені насадження. Використання їх для прибирання озеленених вулиць та майданів допускається лише в умовах аварійних ситуацій у разі наявності спеціальних направляючих пристроїв, що зменшують пошкодження насаджень від попадання снігу;

-          обладнувати стоянки, здійснювати виїзд або розміщати автомашини, мотоцикли, велосипеди та інші транспортні засоби, у тому числі якщо це призводить до пошкодження зелених насаджень  – (дерев, чагарників, квітників,  трав'яної  рослинності природного або  штучного походження, тощо);

-          будь-яке будівництво, розміщення малих форм архітектури без наявності відповідних документів;

-          використовувати малі форми архітектури не за призначенням;

-          влаштовувати місця для зупинки маршрутних транспортних засобів або пасажирські площадки на газонах та зелених зонах;

-          ходити та влаштовувати ігри на газонах, кататися на ковзанах, санчатах, за винятком місць, спеціально для цього відведених і обладнаних;

-          випалювати суху рослинність, розпалювати багаття та порушувати інші правила протипожежної безпеки;

-          підвішувати на деревах гамаки, гойдалки, мотузки для сушіння білизни, прикріплювати рекламні щити, електропроводи, електрогірлянди з лампочок та інші предмети, якщо вони можуть пошкодити дерево;

-          добувати з дерев сік, смолу, робити надрізи, надписи, наносити механічні пошкодження;

-          пошкоджувати зелені насадження будь-яким способом, рвати квіти і ламати дерева та чагарники, витоптувати газони, квітники;

-          знищувати мурашники, ловити птахів і звірів та стріляти у них;

-          складати неокорену і не протруєну від шкідників та хвороб деревину в період з 15 квітня до 15 вересня;

-          засмічувати і засипати водоймища або влаштовувати на них загати;

-          висаджувати зелені насадження без погодження з власниками підземних комунікацій;

-          збирати квіти, плоди, насіння та інші частини об'єктів рослинного світу, які виростають у місцях загального користування;

-          висаджувати, зносити, пересаджувати зелені насадження без отримання дозволу та без додержання встановленого порядку.

27. Порядок утримання пам'яток культурної спадщини

27.1.Власник (балансоутримувач) або уповноважений ним орган, користувач зобов'язаніутримувати пам'ятники культурної спадщини, пам'ятки в належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог чинного законодавства та охоронного договору.

27.2.У разі, коли пам'ятці загрожує небезпека пошкодження, руйнування чи знищення, власник (балансоутримувач) або уповноважений ним орган, особа, яка набула права володіння, користування чи управління, зобов'язаніпривести цю пам'ятку до належного стану (змінити вид або спосіб її використання, провести роботи з її консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування).

27.3. Забороняєтьсязмінювати призначення пам'ятників культурної спадщини, пам'яток, їхніх частин та елементів, робити написи, позначки на них, на їх територіях та в охоронних зонах без дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини.

27.4.Забороняєтьсябудь-яка діяльність підприємств, установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, що створює загрозу пам'ятнику культурної спадщини, пам'ятці або порушує законодавство, державні стандарти, норми і правила у сфері охорони культурної спадщини.

27.5. Забороняєтьсязносити, змінювати, замінювати, перемішувати (переносити) на інші місця пам'ятники культурної спадщини, пам'ятки, їхні частини, пов'язане з ними рухоме та нерухоме майно. Переміщення (перенесення) пам'ятки на інше місце допускається як виняток у випадках, коли неможливо зберегти пам'ятку на місці, за умови проведення комплексу наукових досліджень з вивчення та фіксації пам'ятки (обміри, фото фіксація тощо).

27.6. Діяльність, підприємств,установ, організацій, фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, громадян, яка негативно позначається на стані пам'ятки (створює загрозу знищення, руйнування, пошкодження, спотворення пам'ятки), зобов’язані вжити заходи, погоджені з відповідним органом охорони культурної спадщини, для запобігання такій загрозі та підтримання пам'ятки в належному стані за власні кошти.

27.7. Будівельні, меліоративні, шляхові та інші роботи, що можуть призвести до руйнування, знищення чи пошкодження об'єктів культурної спадщини, проводяться тільки після повного дослідження цих об'єктів за рахунок коштів замовників зазначених робіт.

27.8. Роботи із збереження об'єктів культурної спадщини проводяться згідно з реставраційними нормами та правилами, погодженими центральним органом виконавчої влади у сфері охорони культурної спадщини. Будівельні норми та правила застосовуються у разі проведення робіт із збереження об'єкта культурної спадщини лише у випадках, що не суперечать інтересам збереження цього об'єкта.

 

28. Утримання об'єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок, святкових, розважальних та інших масових заходів

28.1.Організатори або замовники виставок, святкових, розважальних, концертних, рекламних та інших масових заходів, зобов'язанів місцях проведення вказаних заходів забезпечити додержання чистоти та порядку, шляхом заключення письмових договорів на прибирання території та вивіз сміття з уповноваженим виконкомом сільської ради органом, збереження зелених насаджень (клумб, газонів, дерев, кущів), шляхом укладення письмового договору на відновлення зелених насаджень з відповідною організацією. Проведення заходів без укладення вказаних договорів заборонено.

28.2.На час організації зазначених масових заходів, включаючи вуличну торгівлю, з метою забезпечення санітарних норм, організатори або замовники зобов'язанізабезпечити наявність необхідної кількості біотуалетів, контейнерів та урн для збору сміття.

28.3.Якщо організатором або замовником проведення святкових, розважальних та інших масових заходів виступає сільська рада в особі її управлінь та комітетів, письмовим розпорядженням сільського голови або рішенням сільської ради призначаються відповідальні за забезпечення додержання чистоти та порядку, збір та вивезення сміття, збереження зелених насаджень. Проведення заходів без визначення вказаної особи (осіб) заборонено.

28.4.У разі тривалості зазначених в даному розділі заходів більше ніж один день- збір та вивезення сміття проводиться щоденно.

28.5.Тимчасове розміщення сцен, стендів, обладнання, механізмів і конструкцій, павільйонів, тентів тощо на період проведення виставочних, рекламних, концертних, розважальних та інших масових заходів здійснюється у встановленому порядку з отриманням відповідних дозволів та погоджень.

28.6.На період підготовки і проведення масових і офіційних заходів (свята, народні гуляння, фестивалі, спортивні змагання, з'їзди, конференції, симпозіуми та ін.) на вулицях села і дорогах допускається розміщувати над проїзною частиною засоби святкового оформлення та відповідну інформацію з дотриманням вимог чинного законодавства і забезпечення видимості дорожніх знаків, перехресть, пішохідних переходів, місць для зупинки маршрутних транспортних засобів, тощо.

 

29. Утримання об'єктів та елементів благоустрою підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг

29.1. Підприємства, установи, організації, фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг,зобов'язані утримувати у належному стані місця розміщення точок оптової і роздрібної торгівлі та сфери послуг (стаціонарні об'єкти торгівлі та побутових послуг, кіоски, павільйони, лотки, столики, автомобілі та інші).

29.2. Підприємства, установи, організації, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності,  що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг зобов'язані забезпечити своєчасне прибирання, збір сміття та снігу, вивезення сміття, не допускати їх накопичення, забезпечити прибирання територій, прилеглих до об'єктів торгівлі та побутового обслуговування, включаючи павільйони, кіоски, палатки, лотки при організації вуличної торгівлі.

29.3. Забороняється зберігати товари і тару на прилеглих до об'єктів торговельної діяльності або сфери послуг територіях, проїжджої частині вулиць, тротуарах, інших територіях загального користування.

29.4. Забороняється розміщення та діяльність об'єктів у сфері торгівлі, громадського харчування, послуг та побуту без наявності відповідних погоджень та  дозвільних документів, визначених чинними Правилами та діючим законодавством.

29.5. Погодження та дозволи на розташування на території об’єктів благоустрою закладів торгівлі, громадського харчування та послуг із відповідними органами державного санітарно-епідеміологічного нагляду, екологічної безпеки здійснюється у встановленому діючим законодавством порядку. Погодження розташування таких об’єктів із  органами самоврядування сільської ради здійснюється в порядку, визначеному виконавчим комітетом сільської ради.

29.6. Для отримання дозволу на здійснення виносної торгівлі підприємства, організації, установи, фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг зобов'язані заключити письмовий договір на вивіз ТПВ із відповідальною за належну діяльність установою.

29.7. Лотки, столи, ємності з напоями та інші пересувні елементи вуличної торгівлі розміщуються лише на тротуарах за межею пішохідної частини.

29.8. Обов’язковою умовою отримання погодження відповідних виконавчих органів сільської ради розміщення на території об’єктів благоустрою закладів торгівлі, послуг, громадського харчування та побуту суб’єкту господарювання є укладення письмового договору на вивіз ТПВ  із відповідальною за належну діяльність установою.

 

30. Контроль  усфері благоустрою території села Агорономічне

30.1. Контроль у сфері благоустрою території села Агрономічне спрямований на забезпечення дотримання органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами – суб’єктами підприємницької діяльності, громадянами у тому числі іноземцями та особами без громадянства, вимог Закону України „Про благоустрій населених пунктів", цих Правил та інших нормативно-правових актів.

30.1.1. Контроль у сфері благоустрою території поділяється на державний контроль,самоврядний контрольта громадський контроль.

30.1.2. Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та місцевими державними адміністраціями.Порядок здійснення державного контролю у сфері благоустрою населених пунктів визначається цим Законом та іншими законодавчими актами.

30.1.3. Самоврядний контроль у сфері благоустрою селаздійснюється сільськоюрадоюта їївиконавчими органами.Для здійснення контролю за станом благоустрою села, виконанням чинних Правил благоустрою території населеного пункту, в тому числі організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, утримання в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій, сільська рада може утворювати інспекції з благоустрою населеного пункту.

30.1.4. Самоврядний контроль за станом благоустрою території села Агрономічнездійснюється шляхом:

-          проведення перевірок території;

-          розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-          участі в обговоренні проектів благоустрою територіїсела, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій;

-          подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів,чиннихПравил .

30.1.5.Положення про інспекцію з благоустрою населених пунктів затверджується відповід-

ною сільськоюрадою.

30.1.6.Громадський контроль у сфері благоустрою населених пунктів здійснюється громад-

ськими інспекторами благоустрою населених пунктів згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства

30.2.Контроль за станом благоустрою села Агрономічне, виконанням чинних Правил, сільська рада покладає на уповноважені нею органи.

30.2. Якщо під час перевірки виявлені причини та умови, які можуть спричинити порушення благоустрою, посадова особа контролюючого органу зобов'язана скласти та видати офіційний документ - припис, який є обов'язковим для виконання в термін до трьох діб особами, які є відповідальними за утримання об'єктів благоустрою.

30.4. У приписі зазначаються: дата і місце його складання, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала припис, відомості про особу, на яку складений припис, та надаються пропозиції щодо усунення причин та умов, які спричиняють порушення благоустрою території.

30.5. Припис підписується особою, яка його склала, і особою, на яку він складений.

30.6. У разі відмови особи отримати припис в графі "Припис одержав" робиться про це запис.

30.7. Представник контролюючого органу, який під час перевірки об'єкта благоустрою виявив порушення вимог чинних Правил, зобов'язан на винну особу скласти протокол про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

30.8. При вчиненні однією посадовою чи фізичною особою двох або більше адміністративних правопорушень протокол про вчинення адміністративного правопорушення складається за кожне правопорушення окремо.

30.9.У протоколі про адміністративне правопорушення зазначаються: дата і місце його складення, посада, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка склала протокол; відомості про особу правопорушника, місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення; нормативний акт, який передбачає відповідальність за дане правопорушення; прізвища, адреси свідків і потерпілих, якщо вони є; пояснення правопорушника, інші відомості, необхідні для вирішення справи.

30.10. Якщо правопорушенням заподіяно матеріальну шкоду, про це також зазначається в протоколі.

30.11.Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка вчинила адміністративне правопорушення; при наявності свідків і потерпілих протокол може бути підписано також і цими особами.

30.12. У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, в ньому робиться запис про це. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення і зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до протоколу, а також викласти мотиви своєї відмови від його підписання.

30.13. При складанні протоколу правопорушникові роз'яснюються його права і обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення, про що робиться відмітка у протоколі.

30.14. Особа, яка виявила порушення, здійснює заходи щодо встановлення особи, винної у скоєнні правопорушення, шляхом направлення запитів до правоохоронних органів.

30.15. Після складення протоколу, він у п'ятиденний строк надсилається на розгляд до  комісії з питань законності та правопорядку за місцем проживання порушника.

30.16. Справа про адміністративне правопорушення розглядається адміністративною комісією в п'ятнадцятиденний строк з дня отримання протоколу про адміністративне правопорушення.

30.17. На засідання адміністративної комісії запрошуються особи, відносно яких складено протокол про адміністративне правопорушення.

30.18. За результатами розгляду справи про адміністративне правопорушення адміністративна комісія виносить постанову по справі.

30.19. Постанова повинна містити: найменування органу, який виніс постанову, дату розгляду справи; відомості про особу, щодо якої розглядається справа; викладення обставин, установлених при розгляді справи; зазначення нормативного акта, який передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення; прийняте по справі рішення.

 30.20. Відшкодування майнової шкоди, заподіяної об'єкту благоустрою під час вчинення адміністративного правопорушення, здійснюється у порядку, визначеному законодавством та цих Правил.

30.21. У відповідності до статті 97 Кодексу України про адміністративні правопорушення інспекція державного архітектурно-будівельного контролю виявляє та вживає заходів щодо самовільного будівництва будинків або споруд, а також самовільної зміни архітектурного вигляду будинків або споруд під час їх експлуатації та складає протоколи про адміністративні правопорушення.

 30.22. Уповноважені працівники виконавчого органу Агрономічної сільської ради забезпечують контроль за дотриманням встановленого нормативними актами порядку експлуатації та утримання підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форм їх власності, рекламних засобів, вимагають від юридичних і фізичних осіб усунення виявлених порушень та складають протоколи про адміністративні правопорушення.

 30.23. У разі необхідності та з метою забезпечення  виконання Правил благоустрою села звертається до підрозділів Національної поліції України, які відповідно до своїх обов'язків:

- подають у межах наданих прав допомогу представникам державних органів у здійсненні їх законної діяльності, якщо їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;

- встановлюють особу порушника, якщо особа не відома;

- проводять затримання особи, яка чинить опір;

- проводять вилучення товарної маси та беруть її під охорону до встановлення особи порушника.

30.24. У разі протидії проведенню робіт з елементів благоустрою або примусового переміщення автотранспортних засобів до винних осіб застосовуються заходи адміністративної, цивільної чи кримінальної відповідальності у відповідності до чинного законодавства.

30.25. Громадський контроль у сфері благоустрою села здійснюється громадськими інспекторами благоустрою згідно з положенням, яке затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства. Громадські інспектори благоустрою :

-          беруть участь у проведенні спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою села;

-          проводять перевірки і складають протоколи про порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів і подають їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

 

-          надають допомогу органам державного контролю у сфері благоустрою села у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів;

-          здійснюють інші повноваження відповідно до закону.

30.26. Результати громадського контролю за станом благоустрою територій підлягають опри- людненню на зборах мешканців відповідної території та розгляду органами місцевого само -

врядування в порядку, визначеному законодавством.

30.27.Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до відповідальності, передбаченої законом, не звільняє їх від обов'язку відшкодуван-

ня шкоди, завданої внаслідок порушення вимог  законодавства, чиних Правил вартості робіт з приведення об’єктів в першопочатковий стан, а також майнової та немайнової шкоди, заподіяної окремим особам цим порушенням.

30.28. Оскарження та опротестування постанов про правопорушення, відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення чинниз  Правил проводяться в порядку, зазначеному діючим законодавством.

30.29. Відповідальність за порушення Правил, заподіяних неповнолітніми, несуть у встановленому законодавством України порядку, їх батьки, опікуни або керівники навчально-виховних закладів.

30.30. Шкода, завдана внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягає компенсації, як правило, в повному обсязі без застосування норм зниження розміру стягнення незалежно від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів у розмірах, які визначаються на підставі затверджених у встановленому порядку такс, методик, розрахунків щодо обрахування шкоди. Відсутність таких такс, методик, розрахунків не може бути підставою для відмови у відшкодуванні шкоди. У такому разі шкода компенсується за фактичними витратами, затвердженими в установленому порядку рішенням органу місцевого самоврядування, на облаштування одного квадратного метра територіїнаселеного пунктуабо базової вартості одного квадратного метра землі на відновлення порушеного стану об'єкта благоустрою або довкілля.

30.31.Законодавством Україниможе бути встановлена відповідальність і за інші види правопорушень у сфері благоустрою населених пунктів.

 

31. Відповідальність підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, громадян за порушення Правил благоустрою території села Агрономічне

31.1. За порушення чинних Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України про адміністративні правопорушення, Законом України „Про благоустрій населених пунктів”, цими Правилами, іншими нормативно-правовими актами та рішеннями сільської    ради.

31.2. У разі невиконання або порушення суб’єктами господарської діяльності, передбачених Правилами вимог та обов’язків, органи місцевого самоврядування передають матеріали про невиконання або порушення до відповідних органів державної виконавчої влади, прокуратури, порушують питання про призупинення дії або анулювання наданої раніше дозвільної документації.

31.3. До відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів притягаються особи, винні у:

-          порушенні встановлених державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів;

-          проектуванні об'єктів благоустрою села з порушенням затвердженої в установленому законодавством порядку,  державних будівельних норм;

-          порушенні встановлених законодавством екологічних, санітарно-гігієнічних вимог та санітарних норм під час проектування, розміщення, будівництва та експлуатації об'єктів благоустрою;

-          порушенні правил благоустрою території громади;

-          порушенні режиму використання й охорони територій та об'єктів рекреаційного призначення;

-          самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою населеного пункту;

-          пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів та елементів благоустрою села Агрономічне;

-          знищенні або пошкодженні зелених насаджень чи інших об'єктів озеленення міста, крім випадків, передбачених законом;

-          забрудненні (засміченні)  меж території села;

-          неналежному утриманні об'єктів благоустрою, зокрема покриття доріг, тротуарів, освітлення територій,тощо.

31.4. Допущення порушень не позбавляє винну особу від обов’язку припинення порушення та вчинення дій по відновленню благоустрою. У разі порушення Правил благоустрою особи, винні у їх порушенні, зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення наслідків такого порушення. Усунення наслідків порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення зазначених наслідків пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках, коли порушення вимог чинних Правил пов’язане із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

31.5. Балансоутримувач має право на відшкодування винною особою витрат (збитків), понесе-

них у зв’язку з усуненням наслідків порушення вимог чинних Правил.

31.6. Збитки, завдані об'єкту благоустрою в результаті порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, підлягають відшкодуванню в установленому порядку. Оцінка завданих збитків проводиться балансоутримувачем у разі:

      1) протиправного пошкодження чи знищення елементів благоустрою;
      2) пошкодження чи знищення елементів благоустрою при:

   - ліквідації аварій на інженерних мережах та інших елементах благоустрою;
   - здійсненні ремонту інженерних мереж;

   - видаленні аварійних сухостійних дерев та чагарників;

   - прокладанні нових інженерних мереж;

   - виконанні інших суспільно необхідних робіт.

31.7. Розмір відшкодування збитків, завданих об'єкту благоустрою, визначається балансоутримувачем за методикою визначення відновної вартості об'єктів благоустрою, затвердженою центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства.

31.8. Притягнення осіб, винних у порушенні законодавства у сфері благоустрою населених пунктів, до встановленої відповідальності не звільняє їх від обов'язку відшкодування шкоди, завданої внаслідок порушення вимог законодавства.

 

32. Громадського обговорення проекту Правил благоустрою території села Агрономічне заходи з його реалізації

32.1. Проект рішення Агрономічної сільської ради «Про затвердження Правил благоустрою міста Вінниці» підлягає громадському обговоренню. З цією метою проект рішення підлягає опублікуванню у місцевих ЗМІ та розміщенню на сайті районної та сільської ради у мережі Інтернет.

 

 32.2. Суб'єкти у сфері благоустрою мають подавати власні зауваження та пропозиції протягом двох місяців з дати публікації та розміщення у мережі Інтернет до уповноважені   Агрономічної сільської ради органи за адресою: 23227, Вінницька область, Вінницький район село Агрономічне, вул. Мічуріна, 12.

33. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території села Агрономічне.

33.1. Зміни та доповнення до чинних Правил вносяться рішенням Агрономічної сільської

ради.

Голова Агрономічної сільської ради                                                         О.М. Шулікін   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Вик. депутат 11-го ВО АСР 7-го скл.   Боронтов Сергій  Анатоліьович  м.т 0677976527

 

Зміст

                                                                                                                          стр

1.  Загальні положення……………………………………………………………. .. 2

2.    Терміни та визначення ……………………………………………………………………...4

3.    Управління у сфері благоустрою села Агрономічне ……………………………………..13

4.    Організація  благоустрою села Агрономічне ……………………………………………..14

5. Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою села Агрономічне…………………...15

6. Права та обов'язки підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльностісела Агрономічне………………………………………………16

7. Організація прибирання  території села Агрономічне

 загального користування ……………………………………………………………………..18

8. Вимоги щодо поводження з відходами…………………………………………………….22

9. Утримання вулично-дорожньої мережі ……………………………………………………26

10. Зони відпочинку  населення села………………………………………………………….28

11. Вимоги до облаштування кладовищ………………………………………………………29

12.Місця для стоянки транспортних засобів………………………………………………….31

13.Майданчики для дозвілля та відпочинку, спортивні споруди…………………………....31

14.Благоустрій та утримання  будинків, споруд, прибудинкової території,

територій житлової та громадської  забудови, іх зовнішнє освітлення……………………..32

 

15. Порядокздійснення благоустрою територій промислових зон

організацій, фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності,

прилеглих до них територій та закріплених за ними територій на умовах договору……....35

16. Вимоги до утримання  території сільського ринку……………………………………….36

17. Проведення земляних та будівельних  робіт………………………………………………37

18. Механізоване та ручне прибирання та

 утримання територій, вчинення протиожеледних заходів…………………………………...45

19. Зимове прибирання суб'єктами у сфері благоустрою відповідних територій…………..46

20. Обмеження при використанні об'єктів благоустрою……………………………………...48

21. Вимоги щодо утримання тварин …………………………………………………………..50

22. Обмеження щодо куріння тютюнових виробів та розпиття алкогольних та слабоалкогольних напоїв……………………………………………………………………….56

23.Утримання елементів благоустрою  при розташуванні зовнішньої реклами……………56

 

24.Утримання малих архітектурних форм для провадження підприємницької

діяльності, торгово-посадочних комплексів…………………………………………………..59

25.Утримання інших елементів благоустрою (малих архітектурних форм

некомерційного призначення…………………………………………………………………..60

26.Порядок видалення,  пересаджування, утримування зелених насаджень………………60

 

 

стр

 

27. Порядок утримання пам'яток культурної спадщини……………………………………..64

28.Утримання об'єктів та елементів благоустрою під час проведення виставок,

святкових, розважальних та інших масових заходів…………………………………………65

 

29. Утримання об'єктів та елементів благоустрою підприємствами, установами,

організаціями, фізичними особами - суб’єктами підприємницької діяльності,

 що здійснюють торгівлю або діяльність з надання побутових послуг……………………..65

 

30. Контроль  усфері благоустрою території села Агорономічне………………………….66

 

31.  Відповідальність підприємств, установ, організацій, фізичних осіб - суб’єктів підприємницької діяльності, громадян за порушення Правил благоустрою території

села Агрономічне………………………………………………………………………………70

 

32. Громадського обговорення проекту Правил благоустрою території села

Агрономічне заходи з його реалізації…………………………………………………………71

 

33. Порядок внесення змін та доповнень до Правил

благоустрою території села Агрономічне…………………………………………………….72

 

Середній курс валют
Валюта
Купівля
Продаж